COVID19 richtlijnen Groen-Geel

Beste Groen-Gelers en bezoekers van ons complex,

Naar aanleiding van de persconferentie van  dinsdag 2 november brengen we jullie de hernieuwde coronaregels graag nog even in herinnering:

Vanaf zaterdag 6 november moet iedereen, vanaf 18 jaar, in het bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) zodra je het clubhuis, terras, kleedkamers of de toiletten bezoekt.

Om dit in het weekend allemaal in goede banen te leiden zullen wij op zondag werken met toegangsbandjes. Bij aankomst op de club zal iedereen opgevangen worden door de captains of the day (COTD). Na het scannen van een geldig CTB (QR-code) krijg je van de COTD een toegangsbandje waarmee je vrij toegang hebt tot onder meer het clubhuis en het terras. Het is dus niet toegestaan om zonder bandje elkaar te ontmoeten of voor te bespreken op het terras, een consumptie te nuttigen op het terras of in het clubhuis, je om te kleden of naar het toilet te gaan in de kleedkamer.

Doordeweeks heb je ook een CTB nodig om de kleedkamer of het clubhuis te betreden. Je moet je CTB laten scannen voordat je naar binnen gaat. Dit kan je als hockeyteam laten doen door bijvoorbeeld je aanvoerder. Zodra iedereen gescand is kan je dit doorgeven aan het barpersoneel en mag je naar binnen. Bezoekers en andere leden van Groen-Geel kunnen zich laten scannen door het barpersoneel of, in het geval van de afdeling golf, door de wedstrijdleiding.

Dus:

  • Om de kleedkamer, het terras of clubhuis in/op te gaan moet iedereen in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Deze maatregel is van kracht voor alle leden en bezoekers van Groen-Geel.
  • Op zondag is er de hele dag een COTD van de afdeling hockey aanwezig om het coronatoegangsbewijs te scannen. Je krijgt dan een bandje, zodat je niet meerdere keren gescand hoeft te worden. 
  • Zorg dat je een ID bij je hebt om de check volledig te kunnen doen.

Natuurlijk gelden nog steeds de gebruikelijke basisregels: was vaak en goed je handen, nies en hoest in je elleboog en blijf thuis bij klachten.

Laten we er samen voor zorgen dat we de regels naleven en daarmee Groen-Geel veilig houden.

We hopen allemaal dat wij snel beter nieuws kunnen brengen maar voor in de tussentijd: houd je aan de gestelde regels en blijf gezond!


Het Country Bestuur