Geschiedenis

Op 15 februari 1932 is H(ockey) A(loysius) C(ollege) opgericht. 

RoggewoningDe basis van de jonge hockeyvereniging lag bij het katholieke St. Aloysius College (AC) voor jongens en bij  het Edith Stein College voor meisjes. Omdat de naam HAC al bestond, werd deze naam al snel na de oprichtingsdatum omgedoopt in Groen-Geel.
Op 1 april 1950 werd, naast de afdeling Hockey, een bloeiende afdeling Cricket opgericht welke nog steeds, zij het in afgeslankte vorm, ons complex op een aantal zaterdagen een mooi Engels tintje geeft.

In de tachtiger jaren werd besloten van jeugdhockey op Groen-Geel afstand te doen. Ook werd door toedoen van de ontzuiling de van oudsher katholieke invalshoek losgelaten. Groen-Geel koos bewust voor hockey zonder jeugd, waarbij het prestatiehockey en recreatiehockey hand in hand gaan. En dit bewijst zich, tot op de dag van vandaag, als een juiste keuze wat onder andere blijkt uit het grote aantal seniorenelftallen (45) en de populariteit waarop de diverse in- en externe toernooien zich mogen verheugen. Groen-Geel behoort hiermee tot een van de grootste en gezelligste senioren verenigingen van Nederland.

RoggewoningEind jaren zeventig werd door enkele leden van Groen-Geel het idee opgevat om een afdeling Golf op te richten. Immers door het ontbreken van hockeyjeugd lagen de grasvelden er op zaterdag verlaten bij. Op 1 november 1982 werd de daad bij het woord gevoegd en werd de afdeling Golf opgericht. Dankzij de medewerking van onze buren (Graaf Willem II VAC en HGC) is binnen een zeer kort tijdsbestek een volwaardige 9 holes baan aangelegd welke zich kan beroepen op de C-status toegekend door de NGF. Op alle dagen van de week wordt er nu gegolfd op Groen-Geel met uitzondering van die dagen dat er gecricket wordt of tijdens grote hockeytoernooien. En alles in perfecte harmonie!
Om een en ander in een juist en afgewogen juridisch kader te gieten werd in 1979 het statuut van de hockeyvereniging omgevormd in de statuten van de Haagsche Countryclub Groen-Geel. Het Countrybestuur bestaat tegenwoordig uit acht leden waartoe in ieder geval een lid van het bestuur van elke afdeling behoort, meestal de voorzitter.
De Haagsche Countryclub Groen-Geel bestaat sinds die tijd uit een afdeling Hockey (circa 700 leden), een afdeling Golf (circa 500 leden) en een afdeling Cricket (circa 40 leden).

Met drie afdelingen die in harmonie op ons schitterende complex ieder hun sport bedrijven, bloeit onze vereniging als nooit tevoren! Samen sterk!