Kortingsregeling hockey

Hockeyleden die volledig wedstrijdlid zijn en noodgedwongen acht of meer aaneengesloten hockeyweekenden in één seizoen moeten missen, kunnen in aanmerking komen voor een korting van € 100,- op de contributie van het volledige wedstrijdlidmaatschap van de afdeling Hockey van het opvolgende seizoen. Of iets noodgedwongen is of niet, wordt beoordeeld door het bestuur van de afdeling Hockey. Bij (tijdelijk) verblijf in het buitenland of verhuizing wordt de kortingsregeling niet toegepast.

Om in aanmerking te komen voor korting op de contributie van de afdeling Hockey door bijvoorbeeld blessures of zwangerschap, dient het secretariaat in het bezit te zijn van een dokters- cq zwangerschapsverklaring waarin aangegeven wordt dat er acht of meer aaneengesloten competitiewedstrijden in één seizoen niet gespeeld kunnen worden. De verklaring moet uiterlijk 1 september bij het secretariaat binnen zijn, teneinde de korting in het aansluitende seizoen te verkrijgen. De verklaringen die ná 1 september zijn binnengekomen, worden verwerkt in het daaropvolgende seizoen, tenzij het wedstrijdhockeylidmaatschap is beëindigd.
Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen aanvraag is ontvangen.
 
De verklaringen kunnen gestuurd worden naar:

- per e-mail via deze link aan het secretariaat
- per post: Secretariaat HCC Groen-Geel
  Postbus 95557
  2509 CN Den Haag
- of in de Secretariaat postbus boven in het clubhuis doen
 
De korting bedraagt € 100,- voor 1 seizoen. Dit bedrag wordt, na bevestiging, middels een factuur ingehouden op je verschuldigde hockeycontributie voor het nieuwe seizoen. Als je je hockeylidmaatschap voor het nieuwe seizoen hebt opgezegd of overstapt naar een ander lidmaatschap (zoals het zwerflidmaatschap), komt de korting te vervallen.