Combinatielidmaatschap Groen-Geel

Wil je het hele jaar door sporten op Groen-Geel en naast hockeyen ook cricketen of golfen? Dat kan! 
Ben je al lid van Groen-Geel als hockeyer en wil je ook gaan golfen of cricketen of juist gaan hockeyen, maak dan gebruik van het combinatielidmaatschap van Groen-Geel!

Lees meer

Contributie

Lidmaatschap van Groen-Geel

De Haagsche Countryclub Groen-Geel is een vereniging waar je drie sporten kunt beoefenen: hockey, golf en cricket. Voor elke sportafdeling bestaat een afzonderlijk contributietarief. Het is ook mogelijk lid te zijn / te worden van Groen-Geel zónder een sport te bedrijven. In dat geval wordt het lidmaatschap aangeduid met Country-bijdrage, die jaarlijks € 100,- bedraagt.  

Als je lid wordt van een sportafdeling, dan is daarvoor entreegeld verschuldigd. Hieronder staan de entreetarieven per afdeling. Als je je voor twee of meer afdelingen inschrijft, dan geldt alleen het hoogste enkelvoudige tarief. Ben je eenmaal lid en besluit je in een later stadium een tweede of derde sport te bedrijven, dan wordt géén additioneel entreegeld geheven!

Bij het lid worden van Groen-Geel voor de afdeling Golf dan is dus entreegeld verschuldigd. De factuur daarvoor ontvang je samen met de toezending van je eerste contributienota. Belangrijk is verder: voor de betaling van het entreegeld heb je de keus het verschuldigde bedrag ineens te betalen. Maar je kunt ook kiezen voor betaling in drie jaar-termijnen: de eerste termijn (van 33,3%) overmaken tezamen met de betaling van je eerste contributie-nota. De overige twee termijnen voldoen zodra je je tweede en derde jaarcontributie digitaal ontvangt.

Lees meer