Opzeggen lidmaatschap
1.    Deze regeling is van toepassing op leden van Groen-Geel en wordt gepubliceerd op de website van de verenging, https://www.groengeel.nl/index.php?page=Contributie&sid=1

2.    Lidmaatschappen gelden tot wederopzegging aan de ledenadministratie.

3.    Als je het lidmaatschap wilt wijzigen of beëindigen doe dit dan op tijd. Cricketleden zeggen uiterlijk 31 maart op, hockeyleden uiterlijk 31 mei, en golfleden uiterlijk 31 oktober. Als je te laat opzegt gelden er boetes, zie ad 5 hieronder.

4.   Wijzigen/opzeggen doe je, met vermelding van de reden, via je persoonlijke profiel op de website, zie de volgende link. Zorg dat je op naam ingelogd bent; klik dan op je foto rechtsboven; klik op de button 'countryclub’, dan op de tab ‘lidmaatschap’ en vervolgens op ‘opzeggen lidmaatschap’; daarna wijst het zich vanzelf.

Let op: Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie zijn niet geldig.

Je ontvangt daarna per e-mail een bevestiging van je opzegging; bewaar die goed om discussies achteraf te voorkomen. Als je geen bevestiging ontvangt, betekent dit dat er geen opzegging is ontvangen/verwerkt. Stuur in dat geval zonodig en tijdig een rappel.

5.   Indien het lidmaatschap te laat wordt opgezegd, wordt een bedrag in rekening gebracht in verband met gemaakte kosten:

⦁    Hockey    
na 31 mei € 25,-
na 30 juni € 150,-
na 31 augustus van het eerste seizoen dat je niet meer meespeelt: gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen.

⦁    Cricket    
na 31 maart € 100,-
na aanvang van de competitie: gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen.

⦁    Golf        
na 31 oktober € 150,-
na 1 januari: gehele contributiebedrag voor het lopende jaar

6.    Deze regels gelden ook voor nieuwe leden die reeds aan een team gekoppeld zijn.

7.    Als je vragen hebt check dan eerst de website. Kom je er niet uit, informeer dan bij het bestuur van jouw afdeling.