Gedragscode e-mailgebruik binnen de Haagsche Countryclub Groen-Geel

Inleiding

Het gebruik van e-mail is van deze tijd en een fantastisch hulpmiddel om binnen Groen-Geel te komen tot bijvoorbeeld een golfafspraak, snel informatie onder je teamgenoten te verspreiden, wedstrijdprogramma door te spelen etc.

E-mailverkeer kan echter ook tot negatieve effecten leiden, zeker als men elkaar minder plezierige berichten zendt en daar ook nog eens anderen (ongevraagd) deelgenoot van maakt. Het Countrybestuur acht het derhalve wenselijk om hierover binnen de vereniging goede afspraken met elkaar te maken.
Binnen Groen-Geel geldt de huisregel dat (bestuurs)leden elkaar onderling geen e-mailberichten zenden die de intentie hebben andere (bestuurs)leden te beschadigen, bestuurlijke kwesties aan te snijden die aan het bestuur zijn voorbehouden c.q. te bekritiseren, waarvoor andere wegen openstaan. Het is dus geenszins de bedoeling van het Countrybestuur de mogelijkheden om binnen Groen-Geel met elkaar in discussie te treden te beperken. Wel is het Countrybestuur van mening dat e-mail daarvoor in veel gevallen niet het juiste medium is. Om de vereniging en de leden tegen elkaar en vooral tegen zichzelf te beschermen, is onderstaande gedragscode ook wel ‘erecode’ opgesteld.   

E-mailcode Groen-Geel

  1. Een e-mail is bedoeld voor het informeren van elkaar met betrekking tot praktische zaken.
  2. Het gebruik van e-mail is niet bedoeld om online te vergaderen en/of om inhoudelijke discussies met elkaar aan te gaan of uit te vechten.
  3. Een e-mail wordt alleen beantwoord door degene aan wie deze gericht is. Als iemand als cc is opgenomen, dan is dit slechts bedoeld om iemand te zijdelings te informeren over een bepaalde kwestie.
  4. Binnen Groen-Geel stuurt men elkaar onderling geen e-mailberichten die de intentie hebben elkaar of andere leden te beschadigen, bestuurlijke kwesties aan te snijden die aan het bestuur zijn voorbehouden c.q. te bekritiseren, waarvoor andere wegen openstaan.
  5. Bij onduidelijkheid over de strekking van of irritatie naar aanleiding van een e-mailbericht benadert men elkaar bij voorkeur persoonlijk (of telefonisch) voor een nadere toelichting op het standpunt van de afzender.


Datum: 8 april 2009