Lidmaatschap Golf

Het golfseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Entreegeld (eenmalig)
: € 250,- en tot 21 jaar €  125,-
Voor Groen-Geel hockeyleden €  175,- voor Groen-Geel cricketleden €  225,-

Jaarlijkse golfcontributie€ 395,-. Tot 21 jaar €  300,-

Gezinslidmaatschap: € 25,- korting per persoon vanaf vier golf-gezinsleden. 

Combinatielidmaatschap GG-Golf en GG-Hockey: € 150 korting op het golflidmaatschap.

Cateringfee: tegelijk met de contributie wordt jaarlijks € 50 cateringfee in rekening gebracht bij golfleden vanaf 18 jaar. Deze € 50 wordt op uw barrekening bijgeschreven, die eet of drinkt u dus zelf op.

Handicapregistratie deelnemer: Als handicapregistratie deelnemer bent u geen lid van de vereniging maar registreren wij uw handicap, ontvangt u de NGF-pas en mag u tegen introductie greenfee op Groen-Geel spelen voor €  45,- per kalenderjaar.

Huur locker/accuplaats: de jaarlijkse huur voor een locker bedraagt € 90,- , voor een accuplaats  € 30,-.  Wanneer u zich hiervoor aanmeldt komt u op een wachtlijst.

Leden van Groen-Geel Golf mogen tegen introductietarief op de volgende banen spelen:   

Golfbaan Tespelduyn te Noordwijkerhout    

Oegstgeester Golfclub te Oegstgeest

Golfclub De Kieviten te Wassenaar 

Golfclub Concordia te Delft

Wanneer u op deze banen gaat spelen kunt u zich met uw NGF kaart van Groen-Geel legitimeren.

Aanbieding voor nieuwe leden:

Wanneer het lidmaatschap later ingaat dan de maand januari, zal de jaarcontributie pro rata per maand berekend worden.
U bent wel het volledige entreegeld en de volledige catering fee verschuldigd.

Machtiging tot automatische incasso:
U kunt voor de afschrijving van de contributie een machtiging tot automatische incasso afgeven. Deze kunt u downloaden via onderstaande link. Wilt u deze machtiging volledig (en goed leesbaar) in vullen, ondertekenen en per post sturen aan HCC Groen-Geel, Financiële Administratie, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag of scannen en per e-mail sturen naar de financiële administratie via deze link.

Indien u ons machtigt of reeds gemachtigd heeft, zullen wij de contributie automatisch incasseren. Dit zal omstreeks 28 december plaatsvinden van het betreffende seizoen. Deze machtiging geldt tot wederopzegging.

Klik hier voor de machtiging tot automatische incasso
Klik hier voor de contributieregelingen en - inningen.

Contributie rekeningnummer NL19 RABO 0366 1145 73
ten name van HCC Groen-Geel te Den Haag

Downloads: