LEREN REANIMEREN? HET KAN LEVENS REDDEN!

Ongeveer 43 keer per dag krijgt iemand in Nederland, buiten het ziekenhuis, een hartstilstand. Zo snel mogelijk beginnen met de reanimatie en het snel inzetten van een AED laten de overlevingskans behoorlijk toenemen.

Ook op Groen-Geel kan dit gebeuren bij onze leden en gasten, jong en oud, maar natuurlijk ook buiten ons sportcomplex.

Groen-Geel beschikt over een AED; deze ligt in het clubhuis achter de bar. Hiermee zijn ons clubhuis en onze sportvelden gedekt om binnen zes minuten de AED in te kunnen zetten.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat met een elektrische schok het hart in een normaal hartritme kan brengen bij een hartstilstand. Hoe eerder deze schok gegeven kan worden, hoe groter de kans dat dit lukt. Deze kans neemt namelijk met ongeveer 10% per minuut af, dus hoe eerder hoe beter.
De Hartstichting stelt dat binnen zes minuten iemand gereanimeerd moet worden en aangesloten moet zijn op een AED voor de hoogste kans op overleven.

REANIMATIE

Alleen met een AED is de hulp bij een hartstilstand niet voldoende, nog belangrijker is dat zo snel mogelijk gestart wordt met de reanimatie. Het liefst nog vóórdat ambulance en politie ter plaatse zijn.

Om een adequate zes-minuten zone te realiseren, zijn er zoveel mogelijk leden nodig die kunnen reanimeren; bij een situatie op ons sportcomplex maar zeker ook daar buiten.

Vorig jaar hebben we voor het eerst de cursus georganiseerd voor beginners waaraan door zo’n 125 leden met veel inzet is meegedaan.

Kun je nog niet reanimeren of een AED bedienen maar wil je het wel leren of heb je de cursus al gevolgd maar ben je toe aan een herhaling? Wij gaan in april cursussen reanimatie en bediening van de AED organiseren in samenwerking met de Stichting RLT-Nederland (Reanimatie en Levensreddende Technieken) voor zowel beginners als herhalers. De cursus wordt gecombineerd en duurt op één avond ongeveer drie uur (aanvang 19.00 uur) voor de beginners en twee uur voor de herhalers (aanvang 20.00 uur).

Wij krijgen een speciale prijs aangeboden voor onze leden. De kosten voor deze cursus voor de beginners bedragen € 30 per persoon (normaal € 40) en voor de herhalers € 15 (normaal € 20). De kosten zijn voor het lid zelf maar worden door de meeste zorgverzekeringen vergoed. Je ontvangt een factuur op de cursusavond.

Kosten vooraf te voldoen per bank aan IBAN: NL 07 INGB 0005 2261 57 t.n.v. St. Reanimatie & Levensreddende Technieken Ned. onder vermelding van 'Cursus reanimatie/AED Groen-Geel'.

Het advies van de Hartstichting is om de cursus ieder jaar te herhalen. Je dient in het bezit te zijn van een geldig reanimatie & AED diploma om deel te kunnen nemen aan de herhalingscursus. Omdat het diploma twee jaar geldig is, mag het diploma dus niet langer dan twee jaar geleden behaald zijn. Je dient het diploma ook bij je te hebben tijdens de cursus; deze zal afgetekend worden ter bevestiging van het herhalen van de cursus.

AANMELDEN

Op onderstaande data vindt de cursus plaats:

 • dinsdag 4 april 2017
 • dinsdag 11 april 2017
 • vrijdag 14 april 2017
 • woensdag 19 april 2017
 • donderdag 20 april 2017
 • dinsdag 25 april 2017
 • woensdag 26 april 2017

Ik ontvang graag uiterlijk 22 maart a.s. je aanmelding per e-mail via deze link indien je je definitief op wilt geven voor deze cursus met daarbij:

 • een 1e keuze en een 2e keuze voor een datum en
 • of je je opgeeft voor de beginnerscursus of de herhaling.

Per avond zijn er slechts 16 plekken beschikbaar en VOL = VOL. Wees er dus snel bij.

Ná 22 maart ontvang je een bevestiging van je aanmelding met vermelding van datum.

De Stichting RLT-Nederland zorgt ook voor het diploma. Hiervoor hebben zij de volgende gegevens nodig:

 • voorletters, voornaam en achternaam
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats

Vriendelijk verzoek deze gegevens gelijk in je aanmelding te vermelden zodat wij dit direct aan hen door kunnen geven.

Ik zie je aanmelding graag tegemoet (e-mail via deze link).

Met vriendelijke groet,
Jacqueline van der Wansem

Nieuws overzicht