Clubblad De Inrol digitaal of per post ontvangen

De Inrol nieuw stijl is is goed ontvangen bij de leden; de reacties zijn positief.

In de zomer van 2018 gaan we evalueren of deze Inrol nieuwe stijl bevalt. Gezien de ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat we in de toekomst alleen nog maar een digitale Inrol gaan rondsturen.

Mogelijk zijn er leden die nu al een voorkeur hebben voor een digitale versie van de Inrol. Zij kunnen dit per e-mail via deze link doorgeven aan Jacqueline van der Wansem van het secretariaat.

De Inrol staat nu ook al digitaal op de website en is bereikbaar via deze link.

Als er momenteel meerdere papieren Inrollen op één adres aankomen, omdat er meerdere leden op één adres wonen, en je kunt volstaan met één Inrol, geef dit dan ook door onder vermelding van de namen voor wie De Inrollen nu ontvangen worden en welke naam nu kan komen te vervallen (De Inrol kan helaas niet op meerdere namen verstuurd worden).

Nieuws overzicht