Tips en signalen voor de Scheidsrechters

image

Een wedstrijd wordt gefloten door 2 scheidsrechters, ieder aan één kant van het veld. Elke scheidsrechter beslist over het spel op zijn helft van het veld.

De scheidsrechters:

 • Fluiten als ze een overtreding zien
 • Fluiten als een team een doelpunt maakt
 • Houden bij hoeveel doelpunten elk team maakt
 • Houden de wedstrijdtijd (35 minuten per helft) bij
 • Zetten de gescoorde doelpunten en de gegeven kaarten bij persoonlijke straffen op het wedstrijdformulier
 • Zorgen voor een sportief verloop van de wedstrijd

 

Tijd starten

image

 • Je keert je naar de andere scheidsrechter
 • Je steekt één arm recht omhoog
 • Je kijkt of de andere scheidsrechter je signaal bevestigt
 • Je fluit 1x om de wedstrijd te laten starten

 

Tijd stilzetten

image

 • Fluiten
 • 2 Armen bij de polsen gekruist recht omhoog steken
 • Je naar de andere scheidsrechter keren

 

Inslaan

image

 • Je arm horizontaal uitstrekken
 • De richting aangeven met die arm naar welke kant de bal uitgenomen mag worden

 

Uitslaan

image

 • Met de rug naar de achterlijn gaan staan
 • 2 Armen zijwaarts uitstrekken

 

Lange corner

image image

 • Met 1 arm naar de hoekvlag wijzen
 • Vervolgens trek je een lijn met dezelfde arm van de achterlijn naar de 23m-lijn
 • En wijst de plek aan op de 23 meter-lijn waar de bal genomen moet worden

 

Strafcorner

image

 • 2 Armen horizontaal voorwaarts strekken
 • Naar het doel wijzen

 

Doelpunt

image

 • Fluiten als het een doelpunt is
 • Twee armen horizontaal voorwaarts strekken
 • En naar het midden van het veld wijzen

 

Hervatten wedstrijd na doelpunt

image

 • Je naar de andere scheidsrechter keren
 • Eén arm recht omhoog steken
 • En als het signaal bevestigd wordt fluiten

 

Wangedrag en/of agressief gedrag

image

 • Het spel stop zetten
 • Kalmerend gebaar maken door met beide handen langzaam op en neer te bewegen voor het lichaam met de handpalmen naar beneden gericht

 

Vrije slag

image

 • Arm op schouderhoogte horizontaal uitstrekken
 • Met deze gestrekte arm richting aangeven

 

Toepassen voordeelregel

image

 • Eén arm schuin omhoog steken in de speelrichting van de partij die voordeel krijgt (niet fluiten)

 

Strafbal

image

 • Fluiten
 • Met één arm naar de strafbal stip wijzen
 • De andere arm recht omhoog steken
 • Dit signaal betekent ook dat de tijd wordt stil gezet

 

Afstand nemen/houden

image

 • Open hand met gestrekte en gespreide vingers opsteken

 

Bully

image

 • Armen voor het lichaam
 • Handpalmen naar elkaar toe
 • Beweeg de handen op en neer

 

Afhouden

image

 • Kruis beide onderarmen voor de borst

 

Indirect afhouden

image

 • Kruis beide onderarmen voor de borst

 

Voortbewegen met been /voet (shoot)

image

 • Been even optillen en met de hand aanraken

 

Bolle kant

image

 • Armen voor je uitstrekken
 • Beweeg de handpalm van je ene hand over de bovenkant van de andere hand

 

Stickslaan

image

 • Maak met je arm de beweging van een stick die op een andere stick (je andere arm) slaat

 

Sticks

image

 • Arm in een hoek van 90° naast het lichaam omhoog steken
 • Circulerende bewegingen maken met de hand

 

Gevaarlijk spel

image

 • Eén arm voor de borst kruisen

 

Stick afhouden

image

 • Eén arm gestrekt voor het lichaam schuin naar beneden houden
 • Vervolgens de onderarm met de andere arm aanraken

 

Hoge bal

image

Houd de handpalmen naar elkaar toe horizontaal boven elkaar voor het lichaam op ongeveer 15 cm afstand

 

2 Minuten

image

 • Steek met omhoog gestrekte armen beide wijsvingers op (bij 1 minuut steek je dus 1 wijsvinger op)

 

image image image

 

Kaarten geven

 • Je fluit en zet de tijd stil
 • Je vraagt de overtreder naar je toe te komen
 • Je spreekt hem aan en laat de kaart zien
 • Speler verlaat het veld
 • Het spel start pas weer als het signaal daarvoor is gegeven, de scheidsrechter geeft aan wie waar de bal uitneemt

 

Looplijnen scheidsrechters

image

Arbitrage Overzicht