Informatie over HMC Bronovo en hoe te handelen bij spoed vanaf 2 juli a.s.

Goede zorg geven aan inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. Daar staat Haaglanden Medisch Centrum (HMC) voor.

Om dit in de toekomst zo te houden, moeten we inspelen op veranderingen in de zorg en maatschappij. Daarom gaan we de zorg anders organiseren: dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar nodig. Samen met huisartsen en thuiszorgorganisaties gaan we de komende jaren de zorg wijkgerichter organiseren. Ook gaan we over drie à vijf jaar de zorg vanuit twee locaties aanbieden: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. HMC Bronovo gaat dan als ziekenhuis dicht. Zover is het echter nog niet. In de aanloop naar de nieuwe situatie veranderen we op korte termijn enkele zaken en blijft de vertrouwde zorg die u van ons gewend bent.

Vanaf 2 juli zijn de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost in HMC Bronovo gesloten. Hieronder leest u wat er van belang is voor de leden van uw sportvereniging in geval van spoed.

Meer informatie over hoe wij de zorg van HMC gereed maken voor de toekomst vindt u op www.haaglandenmc.nl/toekomst.

In deze link staat belangrijke informatie voor sportverenigingen en haar leden hoe te handelen in geval van sportletsel.

Nieuws overzicht