Players 1st: belangrijkste resultaten over 2019

Groen-Geel heeft zich in 2019 gevoegd bij de meer dan 1500 Europese golfclubs die gebruik maken van de ledenenquetes van Players 1st. Het golfbestuur gebruikt de uitkomsten voor beslissingen. Benieuwd naar de belangrijkste resultaten en acties?

 Vrijwilligers

We zijn blij dat de enquête nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd, zoals marshals en leden die zich willen inzetten voor onderhoud en voor de ‘inburgering’ van nieuwe leden.

 Baan

 

U bent tevreden met het onderhoud van de baan. Met een groep nieuwe vrijwilligers gaan we daarin nog een extra slag maken. Plan is om de snelheid van de greens meer uniform te maken. De tee-boxen zijn al voorzien van nieuwe wintermatten, en de afslag van hole 6 wordt geëgaliseerd. De (vertraagde) aanplant van bomen op strategische plaatsen en de aanleg van nieuwe bunkers gaat de baan uitdagender maken! Ook proberen we de activiteiten op de baan zodanig te plannen dat er meer ruimte komt om vrij te spelen in de drukke zomermaanden. De komen jaren kunnen we de Groene Baan blijven spelen! 

Horeca en clubhuis

De horeca krijgt veel waardering, wel verdient de klantgerichtheid soms meer aandacht. Aan verbetering van het clubhuis wordt op Country niveau gewerkt. Ook de toiletten zijn aan renovatie toe, al zal duidelijk zijn dat niet alles tegelijk kan worden aangepakt.  

Training en trainingsfaciliteiten

Training door de pro wordt hoog gewaardeerd, met name door nieuwe leden en leden met een handicap van 36 of hoger. Opmerkingen over de drivingrange hebben inmiddels geleid tot nieuwe afslagmatten. Een werkgroep onderzoekt verdere verbeteringen.

Verenigingsleven en informatie

Sfeer, gemoedelijkheid en sociale evenementen maken dat u het verenigingsleven hoog waardeert. Toch voelen leden met een hoge handicap zich minder onderdeel van de club en moeten we meer doen om te zorgen dat nieuwe leden goed geïnformeerd zijn en zich thuis voelen. Met golfmaatjes en andere activiteiten wordt daaraan gewerkt. Het qua leeftijd eenzijdige ledenbestand hopen we iets gevarieerder te maken door o.a. hockeyleden te verleiden tot dubbel lidmaatschap, deelname aan de Open Golfdagen van de NGF en natuurlijk weer inlooprondes.

 Verenigingsleven

Tarieven

De prijs-kwaliteit verhouding van het lidmaatschap is dik in orde op Groen-Geel!

Respons

 De respons was in 2019 nog aan de lage kant. In 2020 hopen we de mening van heel veel leden te horen om beslissingen op te funderen!

 Fit4GOLF: start van een nieuwe serie

Groen-Geel biedt ook in 2020 het succesvolle Fit4Golf programma weer aan. In de eerste week van maart start de voorjaarstraining. Op basis van de aanmeldingen worden trainingsdag en -tijd bepaald. Inschrijving is geopend, meld je snel aan bij Janneke Blok 

Lees hier wat de training inhoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfnieuws Overzicht