IN MEMORIAM

Leidsche Courant, 7 mei 1977

Dick Vullinghs 1936-2020

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 04 maart jl onze oud voorzitter en erelid Dick Vullinghs op 84 jarige leeftijd in West-Malle België is overleden.

Tijdens zijn voorzitterschap heeft Dick zich onder andere ingezet voor de verbouwing van het clubhuis. In mei 1977 vond de opening van het nieuwe clubhuis plaats en vierde Groen_Geel haar 9e lustrum.

De afbeelding van de Roggewoning hing op een prominente plek in het huis van Dick.

De uitvaartdienst heeft op 13 maart plaats gevonden.

Maarten van Hasselt,
Voorzitter Countrybestuur


Dick Vullinghs, officier in de orde van Oranje-Nassau, was in de 70-er jaren voorzitter Country. Een echte zakenman, directeur van een grote inkoopvereniging Coopra.
Ik werd als vicevoorzitter aangezocht en wij zaten al gauw op dezelfde golflijn. Wij stelden jaarlijks een puntenplan op en waren zo fanatiek dat wij daarop wilden afgerekend worden. Er was inderdaad een inhaalslag die gemaakt moest worden, nadat bekend werd dat ons clubhuis bleef bestaan, daar het plan voor een weg niet doorging. Toen wij voorstelden de bar te veranderen, voor 6.000 gulden, vonden de andere bestuurders dit te hoog. Maar hij kwam er en is er nog steeds na circa 50 jaar.
Bij ons Internationaal jeugdhockeytournooi kwam ook wethouder mevrouw Le Coultre een kijkje nemen. We hadden al gauw voor elkaar dat er bijdragen zouden komen voor het asfalteren van de toegangsweg. De gemeenten, provincie en de Duinwaterleiding droegen zoveel bij, dat voor ons maar een paar honderd gulden overbleef.
Dick was een Jan Plotseling en mijn vrouw Margriet werd dikwijls opgebeld om mij op te sporen voor overleg, liefst direct… Hij was oprichter en lang voorzitter van de Stichting Roggewoningbelangen, gespreksplatform voor de drie Roggewoningbewoners en daardoor gemachtigd te onderhandelen met de gemeenten Den Haag en Wassenaar de Provincie en de Duinwaterleiding.
Hij gaf de aanzet voor de Countrygedachte. Deelnemers waren de hockey- en de gelijkgestelde cricketafdeling. Met duidelijk een mogelijkheid voor een nieuwe afdeling. Dat werd in 1982 de golfafdeling.
Wij hebben samen nog gespeeld in Heren 5 en zijn kampioen geworden. Dick als een Razende Roeland in de voorhoede en ik als keeper.
Bewonderenswaardig waren zijn activiteiten nadat hij door een hersenbloeding invalide was geworden.

Rutger ten Hagen

V.l.n.r Peter van der Kamp (penningmeester), Wethouder Vink, Frans van den Heuvel (vz cricket), Dick Vullinghs (vz country), Hans Vintges (bouwheer)

Countrynieuws Overzicht