Groen-Geel countrybestuur zoekt bestuurslid Communicatie – voorheen Secretaris

Belasting: 1 à 2 uur per week

Verantwoordelijkheden:

  • Lid algemeen bestuur countryclub Groen-Geel
  • Coördinatie en afstemming van de overkoepelende communicatie met de leden (golf/hockey/cricket), o.a. de website, Clubapp, de Inrol, e.a.
  • Aansturing secretariaat en ledenadministratie

Omschrijving

De website van Groen-Geel, de communicatie richting de leden en de digitalisering van de Inrol hebben de afgelopen jaren al een mooie verandering doorgemaakt. Zo hebben we afscheid genomen van de papieren Inrol en communiceren we steeds meer via nieuwsbrieven, de Groen-Geel Clubapp, de website en e-mail. Een goede afstemming en coördinatie is daarbij nuttig en noodzakelijk. Om de communicatie met onze leden nog verder te verbeteren, de website te stroomlijnen en de communicatie tussen de verschillende afdelingen verder te verbeteren zoekt het countrybestuur een nieuw bestuurslid Communicatie.

Binnen deze functie ben je, samen met het countrybestuur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de countryclub. Daarnaast is het bestuurslid Communicatie verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de verschillende communicatiestromen binnen Groen-Geel en de invulling en inrichting van de diverse kanalen. (Clubapp, de Inrol, website e.a.). 

Dat doe je door afstemming met de verschillende afdelingen (cricket, golf, hockey) en met ondersteuning en aansturing van het secretariaat.

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij Maarten van Hasselt of Sophie Pluijm. Bij voorkeur per e-mail naar respectievelijk Voorzitter Country of Secretaris Country

Golfnieuws Overzicht