Wijzigingen Cricket protocol (corona maatregelen)

Cricketprotocol
De afgelopen weken is er door veel clubs al ervaring opgedaan met het cricket specifieke protocol. Op basis van deze ervaringen en de huidige ontwikkelingen en maatregelen is het cricketprotocol op een aantal punten gewijzigd:

·       vanaf 1 juli mogen er wedstrijden worden gespeeld en is publiek welkom (bij >250 is reserveren verplicht);

 

·       kleedkamers en douches mogen vanaf 15 juni 2020 weer gebruikt worden, voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. Het toewijzen van twee kleedkamers aan één team is wenselijk;

 

·       de thuisspelende club maakt afspraken met de bezoekende vereniging over de lokale coronamaatregelen. Denk aan aantallen bezoekers, wel/niet kunnen aanbieden van de  lunch, parkeren en eventuele aanvullende routing en accommodatie specifieke zaken;

 

·       de thuisspelende club zorgt voor een herkenbare corona-coördinator voor een goed verloop van de wedstrijden en het nakomen van de maatregelen;

 

·       in sommige (wedstrijd)situaties mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Denk hierbij aan de wicketkeeper en slipfielders. Spelers aan de kant, wachtend om in te gaan of die reeds uit zijn, dienen 1,5 meter afstand te houden;

 

·       tijdens iedere drinkbreak worden de handen en de bal schoongemaakt.

Hier vind je de aangepaste cricketprotocollen van de KNCB Lees deze goed door!

 

Cricketnieuws Overzicht