Parkeren op het terrein van de Roggewoning

Zoals eerder vermeld is het niet toegestaan te parkeren rond het clubhuis, maar helaas zien wij nog erg vaak auto's geparkeerd op het middenterrein.

Dit is alleen toegestaan voor de houders van een parkeervergunning. Mocht parkeren echt noodzakelijk zijn, kan er een verzoek gedaan worden bij Bea om tijdelijk de auto te plaatsen.

Leden die toch op het middenterrein parkeren, ook al is het tijdelijk, zonder toestemming of vergunning krijgen een boete. 

Een verzoek voor een vergunning kan worden gedaan bij het Country bestuur.

 

 

Countrynieuws Overzicht