Informatie over je lidmaatschap

Om je lidmaatschapsinformatie te zien, moet je ingelogd zijn. Je selecteert vervolgens je "account" (rechtsboven in het scherm) en kiest je persoonlijke gegevens. Je krijgt dan een overzicht van je contact- en adresgegevens, factuurgegevens en algemene gegevens zoals je lidmaatschapsnummer  en dergelijke.

Nadat je ingelogd bent, zie je een submenu met de volgende onderwerpen:

wijzig gegevens: voor het wijzigen van je contact- en adresgegevens  telefoon, email en sociale media. Let op de gegevens worden dan doorgegeven aan de ledenadministratie ter goedkeuring en zijn dus niet meteen zichtbaar,

privacy instellingen: hier kun je selecteren welke gegevens wel en niet getoond mogen worden en aan wie.

beëindigen lidmaatschap: dat doe je heel eenvoudig door op de knop 'versturen' te drukken. Geef dan s.v.p. ook reden voor de opzegging aan. Dat helpt ons om inzicht te krijgen in de redenen waarom leden opzeggen. Dat kun je makkelijk doen door één van de mogelijkheden in het "dropdown" menu te selecteren (klik daarvoor op het zwarte driehoekje in het veld waarin de reden ingevuld wordt. Verder kun je aangeven of je gegevens bewaard mogen worden voor eventuele vrijstelling van entreegeld als je opnieuw lid wordt of voor een lustrum.

dataportabiliteit: een mooi woord dat wil zeggen dat je een bestand kunt downloaden met al je gegevens. Dat kun je gebruiken om te controleren welke gegevens zijn vastgelegd maar ook als

declaratieformulier: hier kun je gemaakte kosten declareren die voor rekening van de club komen.

incassomachtiging: hier kun je de club machtigen om de contributie via incasso te innen.

 

Klik hier voor informatie over de contributie

 

Lidmaatschap & Lockers Overzicht