WIJZIGING CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2023

Jarenlang is de contributie van Groen-Geel-leden gelijk gebleven. Door de enorme stijging van energiekosten en de verhoogde sportbudgetten kunnen we er niet omheen de contributies en tarieven per 1 januari as. wel iets omhoog te brengen.  De bedragen voor golfers worden dan als volgt:

Entreegeld                                             €225,-

Contributie                                             €415,-      

Bij aanvang van een lidmaatschap  in de loop van een jaar wordt de contributie berekend over de resterende maanden.

Gespreide betaling van zowel entreegeld (in 3 jaarlijkse termijnen) als jaarcontributie (in max 4 kwartaal-termijnen) is mogelijk indien machtiging voor automatische incasso is afgegeven.

Cateringbijdrage                                     €50,-

Combi-lidmaatschap golf/hockey           €500,-

Combi-lidmaatschap golf/cricket            €450,-      

Combi golf/hockey/cricket                      €520,-

Greenfee voor niet-leden                       €30,-

Greenfee met introductie                       €20,-

Golfleden kunnen eenmaal per jaar gratis een persoon introduceren. Als deze introducé vervolgens lid van Groen-Geel wordt, mag degene die het nieuwe lid heeft geïntroduceerd opnieuw een gratis greenfee weggeven. 

Greenfee met introductie tot 18 jr          €10,-

Handicapregistratie                                €60,-

Huur locker                                             €110,-

Huur accu oplaadplaats                         €40,-

Golfleden van Groen-Geel kunnen tegen een introductietarief spelen op Tespelduyn, Noordwijkerhout; Oegstgeester Golfclub; De Kieviten, Wassenaar en Concordia, Delft.

 

De financiële administratie verstuurt in november/december een digitale factuur met het verzoek het bedrag over te maken op rekeningnummer NL19 RABO 0366 1145 73 t.n.v. HCC Groen-Geel, Wassenaar.

De contributie dient uiterlijk eind januari 2023 betaald te zijn.

 

Automatisch betalen wordt het nieuwe normaal’

Vanaf dit jaar gaan we alle leden vragen om een machtiging tot automatische incasso af te geven (de hockeyers doen dat al in groten getale; en voor nieuwe leden wordt het vanaf hun start de standaard). Het helpt de club enorm nu Brigitte, onze administratieve steun en toeverlaat, helaas nog langer niet afwezig is en haar werk dus door vrijwilligers wordt overgenomen. Ook in de toekomst zorgt automatische incasso voor significant minder administratieve handelingen. Zoals gebruikelijk kan de machtiging op elk moment worden ingetrokken. Het streven is dat in 2025 tenminste 75% van alle leden hier aan mee doet. In de komende nieuwsbrieven volgt meer informatie over hoe dit in z’n werk zal gaan.

 

Meer informatie vindt je op de website: https://www.groengeel.nl/index.php?page=1_Lidworden&sid=2

Clubnieuws Overzicht