Winterregels

Ken jij de 'winterregels'? Dat zijn plaatselijke regels (Local rules) die tijdelijk ingevoerd kunnen worden om golfers een beetje te helpen als de baan er minder goed bij ligt door slechtere weersomstandigheden. We hebben het dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt. 

Winterregels bij Groen Geel
De baan commissie van Groen Geel heeft besloten dat op het moment dat de greenkeeper besluit dat de baan en greens door weersomstandigheden erg slecht zijn en hij de Wintergreens in gebruik neemt, ook de winterregels van kracht zijn. De baan is dan non-qualifying en Handicarts mogen niet meer op de baan komen.

Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Bij Groen Geel is de het plaatsen op Groen 1 & 2 min of meer een begrip en geldt het hele jaar door. Tenminste  zolang het op de website bij de baanplanning staat.

Bal schoonmaken
Condities zoals uitzonderlijke natheid waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen aanleiding zijn om onder deze omstandigheden toe te staan dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst. In dat geval geldt een plaatselijke regel zoals deze: Op het kort gemaaide gedeelte/overal door de baan mag een bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst.

Ingebedde bal
Een ingebedde bal is een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark. Zo'n bal mag het hele jaar opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden zonder straf. Lees hier de algemene golfregel 16.3 over de ingebedde bal.

Tijdelijk water
De regel voor tijdelijk water geldt het hele seizoen maar na de zomer hebben we er vaker mee te maken. Als je bal in een plas ligt of je voeten staan in een plas als je moet slaan, dan mag je de bal oppakken. Bepaal het nearest point of relief en drop daar een bal binnen één stoklengte. Je mag je bal schoonmaken voordat je dropt. Je krijgt niet alleen een free drop bij tijdelijk water op de fairway maar ook in de rough, op de green en in een bunker. Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de bunker droppen mag ook, maar dat kost dan wel een strafslag.
Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken. Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op je puttinglijn, dan is er ook sprake van belemmering. Bij het ontwijken van tijdelijk water op de green moet je het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, het dichtstbijzijnde punt waar je niet gehinderd wordt door het water. Vervolgens moet je de bal plaatsen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen. 
Er is sprake van tijdelijk water als het water rond je schoenen omhoogkomt bij het innemen van je stand.

Wintergreens
Op steeds meer Nederlandse banen kun je vrijwel de hele winter qualifying ronden spelen. Maar als er veel Wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op Wintergreens geplaatst moeten worden), dan is een baan niet qualifying. Je kunt met Wintergreens wel vriendschappelijke ronden spelen maar geen ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er slechts één wintergreen is per negen holes.

Korte putts op wintergreens worden vaak niet uitgeholed: een bal binnen een putterlengte van de hole tot de grip wordt gegeven. Dus wie op een par 3 met twee slagen binnen een putterlengte van de hole ligt, maakt een par. Dit is te beschouwen als een wintertraditie; het is geen officiële regel.

 IJs, hagel en sneeuw
Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf losse natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler.  Als de hele baan bedekt is, kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal niet beweegt.  Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je dat het beste behandelen als tijdelijk water: ontwijken en droppen op gras. Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen, dat geldt dus ook voor hagel.  Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals die ligt.

Rijp en dauw
Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) dus zijn geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green. 

Extra aandacht voor etiquette
In de herfst en winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de koude maanden nog gevoeliger dan normaal en het is dan nog belangrijker  dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een golfbaan is het meest kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens moeten dan gesloten worden en soms zelfs de hele baan.

Clubnieuws Overzicht