Commissaris ledenwerving stelt zich voor

Uit onderzoek, zowel landelijk als bij Groen-Geel, blijkt dat het ledenbestand bij golfverenigingen de afgelopen 10 jaar gemiddeld 5 jaar ouder is geworden.
Voor de NGF een belangrijke reden voor de landelijke actie: “Welcome to the club”. 
Ook Groen-Geel neemt actie. 

 


Ook Groen-Geel moet het te verwachten krimpende ledenbestand het hoofd bieden. Aangezien het bestuur en de commissies zeer druk bezig zijn met alle beslommeringen van de club, is besloten hier een commissaris voor aan te stellen. Dat ben ik geworden: Hans Hoogenes.

Zelf ben ik sinds eind 2019 lid na een introductie weekend bij Frank van Rijn. De hartelijke ontvangst tijdens dit weekend, het warme welkom bij de inloopavonden en het rondje met ons golfmaatje hebben Ellen en mij doen besluiten lid te worden.
Een aantal van u kent mij als marshall op de maandagmiddag en van de zaterdagochtend wedstrijden, waarvoor Ellen en ik sinds dit seizoen de algemene wedstrijdleiding hebben.

Het ledenbestand veroudert en de kosten voor Groen- Geel nemen toe. De aanpak van het middenterrein (de kleedkamers, berging en lockers) en van de Driving Range is kostbaar en de machines voor het baanonderhoud naderen hun afschrijvingstermijn. Voor het behoud op langere termijn van onze mooie club hebben we meer leden nodig!

De ervaring leert dat de meeste nieuwe leden lid worden via de leden zelf; ondanks deze aanwas van enthousiaste leden stijgt het ledental onvoldoende. Komt bij dat de meeste leden die ons verlaten dit in de eerste twee jaar van hun lidmaatschap doen; dit ondanks de vele inspanningen die we verrichten om deze nieuwkomers aan ons te binden: wedstrijden, feestweek, toernooien en last but not least de goede sfeer in ons clubhuis.

Genoeg reden voor mij én Menno Quartel van Integratie om de uitdagingen op te pakken om meer leden te werven én die langer aan Groen-Geel te binden.

Heeft u tips, suggesties of goede ideeën: spreek mij aan of mail naar: werving@golf.groengeel.nl

Clubnieuws Overzicht