Regelrubriek, afl. 6. De provisionele bal, deel 2

In onze vorige aflevering kwam de provisionele bal al aan de orde en dat leidde tot nieuwe vragen. Daarom gaan we dit keer wat dieper in op de vraag: wanneer mag je nu precies een provisionele bal slaan en wanneer mag dat zeker niet?  

Een voorbeeldsituatie:
Ruud en Hans slaan af op Hole 3, Geel, Voorlinden. Ruud heeft zijn bal netjes tot de tegel van 70 meter geslagen maar helaas is zijn tweede bal minder succesvol. Die komt ergens in het riet van de ganzenvijver terecht.
“Die vind ik waarschijnlijk niet en dus zal ik nu een provisionele bal slaan,” zegt hij.
“Hoho”, zegt Hans “Dat mag niet want de bal is niet out of bounds. Hij ligt in een hindernis.” 
“Dat weet ik nog zo net niet”, zegt Ruud, “vanaf hier kan ik echt niet zien of hij in het water ligt.”
Hij slaat een tweede bal en zegt nóg een keer dat die provisioneel is.
Hans slaat ook en dan lopen ze samen naar de vijver. Daar ziet Ruud zijn eerste bal liggen, tegen het riet aan op de rode tegel. 

Mag Ruud nu doorspelen met zijn eerste bal en mag hij de rode tegel ontwijken? Dit alles zonder een strafpunt? We vragen het Harm Spaans, onze regeldeskundige.

Het antwoord van Harm:
Regel 18.3 geeft antwoord op de vraag wanneer je een provisionele bal (PB) mag spelen en hoe je dat hoort te doen.
Als de bal verloren kan zijn in of buiten een hindernis (penalty area) of misschien verloren ligt (out of bounds) mag je om tijd te sparen een PB spelen onder de regel van slag en afstand (regel 14.6). Vindt iemand na zoeken de originele bal, dan moet je daarmee verder. Als de originele bal in de hindernis blijkt te liggen, dan moet je die spelen óf relief nemen volgens de penalty regels (17.1d).
Als de bal zeker in een penalty area ligt - je ziet hem bijvoorbeeld het water induiken - dan mag je geen PB spelen, maar moet je ‘relief’ nemen volgens de penalty regels (17.1d). (Droppen met een strafslag dus, red.).

Ruud mag dus een PB slaan, omdat hij niet weet waar de bal precies beland is en of ie gevonden wordt. 

Hij kondigt de PB netjes aan. Dat moet (volgens regel 18.3b), anders heeft hij onbewust relief volgens ‘slag en afstand’ (18.1) met een strafslag toegepast.

Ruud vindt zijn bal op een rode tegel bij de vijver. Als de bal zelfs maar raakt aan de tegel (of iets van de penalty area) ligt de bal (volgens regels 17.1a) in de penalty area. Hij mag dus alleen de ontwijkregels van de penalty area (17.1d) toepassen met een strafslag. De tegel (een vast obstakel) gratis ontwijken via 16.1 kan dus niet (zie 16.1a (2)). Vaak is het bij onze ganzenvijver praktisch om lateraal te ontwijken binnen twee clublengten (17.1d(3)) of via ‘back on the line’ (als je vertrouwt op je wedge-slag om over de boomgroep achter de vijver te komen, 17.1d(2)).

Vaak is het bij onze ganzenvijver praktisch om lateraal te ontwijken binnen twee clublengten (17.1d(3)) of via ‘back on the line’ (als je vertrouwt op je wedge-slag om over de boomgroep achter de vijver te komen, 17.1d(2)).

Noot van de redactie: als je al die regels in een dergelijke situatie snel bij de hand wilt hebben neem dan onze tip ter harte. Je vindt die elders in deze nieuwsbrief maar ook hierna: https://www.groengeel.nl/index.php?page=3291&sid=1                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Clubnieuws Overzicht