Contributieregeling 2024

De contributieregeling is op diverse punten aangepast. De uiterste opzegdatum voor 2024 blijft 31 oktober. Maar nieuw is dat er boetes worden opgelegd als je na 31 oktober opzegt, oplopend van € 25 voor opzegging in november tot € 150 in december. Het wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap doe je zelf door in te loggen op de website.

Voor inning van de contributie blijft automatische incasso de norm. Als je nog geen machtiging hebt afgegeven, dan kan dat eveneens door in te loggen op de website. Bij de ‘persoonlijke gegevens’ op de site kun je steeds de actuele stand van zaken vinden, ook eventuele openstaande posten.

De volledige regeling en de contributiebedragen voor 2024 zijn te vinden op de website. 

 

 

 

Clubnieuws Overzicht