Nieuwe scorekaarten

De scorekaarten raakten op, een goed moment dus om, indien gewenst, aanpassingen te maken. Het waren er slechts enkele. 

Op de voorzijde is de dubbele afstand op GEEL 5/14 gewijzigd in een enkele van 95 meter. En aan de plattegrond van de baan is een QR code naar de slagentabellen toegevoegd.

Op de achterzijde zijn de lokale regels iets aangepast. Nieuw is de benoeming van (verplaatsbare) hockey- en voetbaldoelen als tijdelijke vaste obstakels (TVO’s). Deze doelen hoeven niet meer verplaatst te worden, ze mogen nu reglementair worden ontweken. Vaste obstakels zoals hekjes, lichtmasten, netten, cricketmatten etc. worden niet meer apart vermeld, want die mogen altijd worden ontweken als er sprake is van belemmering. 

De al langer bestaande dropzone bij de green van GROEN 3/GEEL 2 is nu vermeld als extra mogelijkheid om de hindernis achter de green te ontwijken. En tot slot is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen lokale en algemene gedragsregels.

Golfnieuws Overzicht