Verslag van een topavond en...de Regelquiz

Maandagavond 11 maart, 19.00 uur in het clubhuis. Het is lekker druk. Aan verschillende tafels wordt nog gegeten en geanimeerd gepraat, terwijl intussen steeds meer leden binnendruppelen. De sfeer is verwachtingsvol. Er gaat iets leuks gebeuren.

Het is regelavond, een jaarlijkse bijeenkomst voor de deelnemers aan de NGF- en Regiocompetitie, bedoeld om hun regelkennis op te frissen. In de hoek van de zaal staat een groot scherm en dat wil iedereen kunnen zien. Regelcommissaris Rob Bol staat voor het bord te glunderen, hij heeft duidelijk een mooi programma in petto.
Zodra iedereen zit opent wedstrijdcommissaris Karen Vermeulen de avond en vertelt dat de regelkennis zal worden getoetst in de vorm van een quiz. De aanwezigen moeten bij hun team gaan zitten. Dat leidt tot een grootscheepse verplaatsing van stoelen en geschuif van tafels. Groen-Geel vlaggetjes worden uitgedeeld en vinden hun weg naar vers gekozen teamcaptains.

Rob Bol legt de quizregels uit en de eerste vraag verschijnt op het scherm.
Teamoverleg zorgt voor een enorm kabaal. Bekendmaking van het correcte antwoord leidt tot nog grotere opwinding. Iedereen denkt het beter te weten en wil dat ook graag even uitleggen. Rob Bol met luidspreker en harde stem blijft dapper overeind en weet telkens de menigte weer te bedaren voor een volgende vraag. Knap werk, al leidt het uiteindelijk tot een hese stem.

20 vragen telt de quiz. De scores worden bijgehouden door Artha Ament.
De uitslag laat zien dat de kennis van de regels nog te wensen overlaat. Drie van de negen teams winnen met een gelijke score van 13 correcte antwoorden.

Het was een topavond. Iedereen ging voldaan naar huis. Dank aan de regelcommissie en in het bijzonder aan Rob Bol, Artha Ament en Karen Vermeulen.  

Voor wie het heeft gemist of voor wie de opgedane kennis nog eens wil repeteren publiceren wij hier de quiz. Succes!

Wie nog vragen heeft kan terecht bij Karin Vermeulen via wedstrijden@golf.groengeel.nl

 

 
Clubnieuws Overzicht