Algemene ledenvergadering HCC Groen-Geel

Op maandag 17 juni a.s. houdt Groen-Geel een Algemene Leden Vergadering van 19.30-21.00 uur in het clubhuis.
Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om daar bij te zijn.

Naast de formele onderdelen doen de voorzitters verslag van belangrijke ontwikkelingen binnen hun afdeling. Natuurlijk staat de begroting voor het volgende verenigingsjaar op het programma. Belangrijk is ook om jullie bij te praten over onze nieuwbouwplannen. En tenslotte is er alle ruimte voor het leukste deel van zo’n vergadering: de rondvraag. 

De stukken voor deze vergadering zijn gepubliceerd op de website via documenten voor leden.

AGENDA

1.      Opening en mededelingen, incl. verslag ALV van 11 december 2023

2.      Rondje langs de afdelingen

3.      Financieel Beleid incl. begroting, contributies en tarieven

4.      Plannen nieuwbouw

5.      Rondvraag

6.      Sluiting

Golfnieuws Overzicht