Regelrubriek Afl. 14 Voorrang en voorlaten op Groen-Geel

Van golfers mag worden verwacht dat zij zich inspannen om vlot door te spelen om zo opstoppingen te vermijden. Wat houdt dit in? Waar moet je op letten? Hieronder een voorbeeld van een situatie die tot misverstanden kan leiden. 

Het was dinsdagmiddag, zonnig, windstil, weinig spelers op de baan. Een lege spiraal, dus onze flight van vier maakte een vliegende start. Nou ja vliegend, we waren met vier, niet-supersnelle maar wel degelijke spelers. De eerste drie holes was nog niemand achter ons in beeld. Hole Groen 4 kostte ons wat extra tijd met twee ballen in de sloot, zodat we bij onze afslag op Groen 5 de achteropkomende flight met drie spelers halverwege op de fairway van Groen 4 zagen staan. Ze wachtten netjes tot wij hadden afgeslagen. Ze bleven ook staan tot onze onfortuinlijke flightgenoot, van wie de getopte bal in hun speellijn naar de green beland was, haar bal had verder geslagen. “Sla maar, want anders moeten wij zo dadelijk toch wachten”, riep één van hen nog.

Vlot speelden we verder.  Toen we halverwege de fairway van 7 waren, zagen we de spelers van de flight achter ons net op de afslagplaats aankomen. Rustig gingen ze op het bankje zitten. Zo gebeurde dat ook op de holes 8 en 9.

Goed en wel zaten we met een drankje op het terras, toen er iemand op ons af beende. Duidelijk boos zei hij: “Realiseren jullie je wel dat je met z’n vieren voorrang had moeten geven aan die flight van drie achter jullie? Bovendien zat in die flight een meisje dat veel beter en verder slaat dan jullie. Op Rijswijk zou dat echt niet gepikt worden.”
Stomverbaasd keek ik hem aan. Wie was die man? Was hij de marshall? Nee! Zat hij soms in die flight achter ons? Ik wilde antwoorden dat niemand uit die flight gevraagd had om vóór te mogen, maar één van mijn vriendinnen pareerde de opmerking al: “Ja, wij zijn ons daarvan bewust, dank u wel !” en draaide zich van hem weg. De man droop af. Mijn onthutste blik ziend, zei ze: “Ik heb helemaal geen zin in zo’n discussie”.
Toch vond ik het een onbevredigend eind van een mooi rondje golf. Hoe zit dat nu? Was die man terecht verontwaardigd?

Ik vroeg het onze regelneef Harm: Wat zijn de regels op Groen-Geel over voorrang en voorlaten, zaten wij fout? Harm antwoordde als volgt:
 
In de officiële golfregels vind je niets over voorrangsregels. Dat is ook logisch want die maken niet echt onderdeel uit van het ‘spelletje’. Veel verenigingen hebben ze, net als Groen-Geel, onder algemene gedragsregels opgenomen bij de ‘local rules’ op de scorekaart, om een ronde voor iedereen veilig en vlot te laten verlopen. De lokale gedrags(code)regels vind je weer wél terug in de officiële regels (onder 1.2b). Wie zich er niet aan houdt, zal van een marshall een waarschuwing krijgen of een opmerking van medespelers, maar strafslagen op je scorekaart of diskwalificatie loop je doorgaans niet op. Bij jullie afslag van Groen 5 liep dat prima. Ze wachtten voor jullie afslag en lieten jullie passeren. Het toestaan van de tweede slag van je onfortuinlijke flightgenoot, vond je hoffelijk, maar ‘de hogere hole 5 heeft voorrang op de lagere hole 4’.

Over voorlaten / doorlaten van snellere flights, staat niets in de officiële regels noch in onze lokale regels. Er is wel een regel 5.6 die gaat over een vlot speeltempo. Als iedereen ‘ready golf’ speelde in je flight en vlot afsloeg (d.w.z. binnen 40 seconden nadat dit veilig kon volgens regel 5.6b1), viel jullie niets te verwijten.

Er is geen regel die je verplicht om snellere groep door te laten, maar als je naar meerdere ballen moet zoeken en er ontstaat daardoor vertraging, dan is het goed om de achteropkomende groep door te laten. Dat is op de Rijswijkse Golfclub niet anders dan op Groen Geel.

Clubnieuws Overzicht