Informatie voor gasten

Contact gegevens:

Bezoekadres: Sportcomplex Roggewoning, Buurtweg 122, 2244 AJ Wassenaar

Postadres: Postbus 95557, 2509 CN 's Gravenhage

Secretariaat: 070 - 511 08 88

Telefoon clubhuis/bar: 070 - 517 93 71

Informatielijn: 070 - 511 11 65 (uitsluitend voor baaninformatie Golf)

Pachter Clubhuis: Bea ten Hagen


Greenfee:

Greenfee dagkaarten zijn in het clubhuis bij de bar te verkrijgen. Momenteel bedraagt de dagcontributie voor de golfbaan € 30,00 en voor introduce(é)s € 25,00. Per lid is per keer maximaal één introducés toegestaan.

Reserveren starttijden:

Op Groen-Geel wordt niet met starttijden gewerkt; wanneer het druk is, wordt  er gebruik gemaakt van een ballenspiraal; deze staat bij hole 1. Op sommige dagdelen is de baan gesloten vanwege wedstrijden. Informatie hierover is te vinden op de website of telefonisch via de informatelijn (070 511 11 65).

Voor het gebruik van de spiraal gelden de volgende regels:

  1. Gasten kunnen pas na het betalen van een greenfee dagkaart gebruik maken van de faciliteiten. Greenfee dagkaarten kunnen verkregen worden aan de bar in het clubhuis het buffet. Hier dient u uw NGF EGA handicapbewijs te tonen.
  2. Plaats voor uw flight een bal bovenin de spiraal. Eén bal per flight van maximaal vier spelers.
  3. Geadviseerd wordt circa vijf minuten voor uw afslag speelklaar bij de spiraal aanwezig te zijn.
  4. Indien de flight die aan de beurt is niet, of niet volledig, aanwezig is en derhalve niet wil/kan afslaan, mag de bal door de speler(s) van de daaropvolgende flight uit de spiraal worden gehaald en naast de spiraal worden gelegd, waarna die flight afslaat.
  5. De speler of de flight waarvan de bal geoorloofd uit de spiraal is verwijderd (zie punt 4) moet opnieuw een bal BOVENIN de spiraal plaatsen; u heeft uw beurt voorbij laten gaan.

Driving range:

Groen-Geel beschikt over een driving range. Onze Golfpro Frank van Rijn is verantwoordelijk voor het gebruik van de driving range van Groen-Geel. De driving range is 190 meter lang en 70 meter breed. De driving range is open zodra het licht is en sluit zodra de golfballen geraapt worden. Het is verplicht met driving range ballen uit de ballenautomaat op de driving range te slaan. De ballenautomaat werkt met tokens; deze zijn te koop bij de Golfpro of in het clubhuis bij de bar. De kosten voor de tokens zijn voor leden € 1,- voor 22 ballen en voor niet leden € 2,- voor 22 ballen. Het is ten strengste verboden om af te slaan op de driving range als de kans bestaat mensen te raken of zaken te beschadigen. Wij vragen u om géén gebruik te maken van de Driver of elke andere club als de kans aanwezig is dat u uw bal op de Schapenweide (hockeyveld) of bij de buren in de tuin slaat. Bij het clubhuis is een putting green en bij de driving range een putting en chipping green.

 

Buggy:

Groen-Geel beschikt over twee buggy’s die door de spelers kunnen worden gebruikt bij de beoefening van het golfspel. Spelers die lid zijn van de Stichting Handicart betalen € 5,00 over 9/18 holes, overige spelers betalen € 10,00.