Wekelijkse wedstrijden

Wekelijkse wedstrijden:

 

 Dag:

Periode:

Afgestemd op handicaps:

Maandagochtend

(9 of 18 holes)

Hele jaar

heren -9-36; 

dames -9-45

Maandagavond

(bij voldoende licht 18 holes, anders 9)

Mei-september

30-55

Woensdagochtend

(9 holes)

Hele jaar

36-55

Woensdagavond

(bij voldoende licht 18 holes, anders 9)

Mei-september

0-36

Zaterdagochtend

(18 holes)

September-april

30-55

Zaterdagmiddag

(18 holes)

September-april

0-36 


Bij sommige vaste wekelijkse wedstrijden mogen niet-leden meespelen als zij door een, aan de betreffende wedstrijd deelnemend, lid worden geïntroduceerd mits er voldoende plaats is in de wedstrijd; leden gaan te allen tijde voor. Een introducé mag maximaal drie keer deelnemen aan een wedstrijd en betaalt per keer het introductie tarief green fee plus wedstrijdgeld.

Leden kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijden via deze link of via de kiosk boven in het clubhuis.