Plaatselijke regels (local rules)

Straf voor overtreden van de plaatselijke regels
Algemene straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.

Out of Bounds
De out of boundsgrenzen worden aangegeven door witte palen of witgeverfde markeringen. De deels witgeverfde lichtmast op GROEN 1, de klok en de wit-rode paal voorbij het voetbalclubhuis vormen  een driehoek van out of boundsmarkering om het clubhuis te beschermen.

Bij het spelen van GROEN/GEEL 8 is de bal out of bounds zodra hij de grens van de hindernis achter de hole is gepasseerd.

Tijdelijk vaste obstakels (TOV's)
Hockey- en voetbaldoelen kunnen ontweken worden volgens regel 16.1. Als extra mogelijkheid bij fysieke belemmering, of als de bal in, op of onder het TVO ligt, of het TVO op de zichtlijn naar de hole ligt, of de bal ligt binnen een clublengte van een plek, gecirkeld van de hole, op de zichtlijn, of een combinatie van voorgaande, kan worden ontweken door te droppen binnen een clublengte van het referentiepunt, waar de fysieke en/of zichtlijn belemmering geheel ontweken wordt, niet dichter naar de hole.

Bal van richting veranderd door lichtmast
Als een bal een lichtmast heeft geraakt tijdens het spelen van GROEN 1 of GROEN 2, dan telt de slag niet. De speler MOET, zonder straf, opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan.

Extra dropzone (DZ) bij de green van Groen 3 / Geel 2

Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis achter bovengenoemde green mag een speler met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de dropzone rechts naast de green, aangegeven met DZ en gemarkeerd met witte lijnen (Regel 14.3).

Straf voor overtreden van de plaatselijke regels
Algemene straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.

Algemene gedragsregels

  • Spelers van GROEN 4 hebben bij het afslaan voorrang op GROEN 5, 7 en 8.
  • Spelers van GEEL 3 hebben bij het afslaan voorrang op GEEL 4, 7 en 8.
  • Spelers van een hogere hole hebben voorrang op die van een lagere hole.
  • Spelers die van hole 6 naar hole 7 op weg zijn, geven voorrang aan spelers op holes Geel 3 / Groen 4, Geel 4 / Groen 5 en Geel / Groen 7.
  • Herstel pitchmarks, leg harken buiten de bunkers terug.

Veiligheid voor alles

De baan van Groen-Geel wordt door hockeyers, voetballers, cricketers en wandelaars samen met de golfers intensief gebruikt. Houd je daarom aan de voorgeschreven looproutes. Veilig spelen heeft de hoogste prioriteit. Voor alle holes geldt: bij twijfel wachten met slaan.