Contributie

Lidmaatschap van Groen-Geel

De Haagsche Countryclub Groen-Geel is een vereniging waar je drie sporten kunt beoefenen: hockey, golf en cricket. Voor elke sportafdeling bestaat een afzonderlijk contributietarief. Het is ook mogelijk lid te zijn / te worden van Groen-Geel zónder een sport te bedrijven. In dat geval wordt het lidmaatschap aangeduid met Country-bijdrage, die jaarlijks € 100,- bedraagt.  

Als je lid wordt van een sportafdeling, dan is daarvoor entreegeld verschuldigd. Hieronder staan de entreetarieven per afdeling. Als je je voor twee of meer afdelingen inschrijft, dan geldt alleen het hoogste enkelvoudige tarief. Ben je eenmaal lid en besluit je in een later stadium een tweede of derde sport te bedrijven, dan wordt géén additioneel entreegeld geheven!

Bij het lid worden van Groen-Geel voor de afdeling Golf dan is dus entreegeld verschuldigd. De factuur daarvoor ontvang je samen met de toezending van je eerste contributienota. Belangrijk is verder: voor de betaling van het entreegeld heb je de keus het verschuldigde bedrag ineens te betalen. Maar je kunt ook kiezen voor betaling in drie jaar-termijnen: de eerste termijn (van 33,3%) overmaken tezamen met de betaling van je eerste contributie-nota. De overige twee termijnen voldoen zodra je je tweede en derde jaarcontributie digitaal ontvangt.

Alle tarieven Groen-Geel per 1 juli 2024:

Entreegelden

Golf (desgewenst in drie termijnen te betalen) € 240,00
Hockey    €   90,00
Cricket €   40,00
NB: bij gelijktijdige inschrijving van meerdere afdelingen geldt alleen het hoogste enkelvoudige tarief!  

Tarief* lidmaatschap afdeling

Hockey € 390,00
Hockey (sevens */zwerflidmaatschap) € 260,00
Golf (25% korting indien jonger dan 21 jaar) € 465,00
Catering-bijdrage voor golfleden €   50,00
Cricket € 200,00
Niet-spelend lidmaatschap, Country-bijdrage € 100,00

*Leden die de Sevens competitie spelen betalen € 260,- per jaar en voor elk gespeeld "blok"wedstrijden betalen zij € 41,67 extra.

* Bij aanvang lidmaatschap Golf in de loop van een jaar, wordt het tarief berekend over de resterende maanden. Voor Hockey geldt €100,00 korting als het lidmaatschap aanvangt ná de jaarwisseling.

 

Tarief combi-lidmaatschappen

Hockey & golf   € 560,00
Cricket & golf € 510,00
Hockey & cricket       € 435,00
Golf & cricket & hockey € 590,00

Greenfee

Tarief voor niet-leden € 30,00

Tarief met introductie*

Tarief met introductie voor jeugd tot 18 jr

€ 20,00

€ 10,00

 *Golfleden kunnen jaarlijks 1x gratis een persoon introduceren om gezamenlijk 18 holes te spelen  

Overige tarieven

Handicapregistratie golf €   75,00
Huur locker voor golfleden € 120,00
Huur accu oplaadplaats golfleden €   50,00 
Huur locker hockeyleden €   45,00

Belangrijke peildata

Seizoen Hockey 1 juli - 30 juli
Seizoen Cricket 1 mei - 30 april
Seizoen Golf 1 januari - 31 december

Betaling contributie

Contributie dient bijgeschreven te zijn op rekening van Groen-Geel binnen de betalingstermijn zoals die vermeld staat op de digitaal toegezonden contributiefactuur. Het IBAN nr:
NL19 RABO 0366 1145 73
t.n.v. HCC Groen-Geel, Wassenaar

Indien je ons machtigt of reeds gemachtigd hebt, zullen wij de contributie automatisch incasseren. De incassodatum staat op de factuur. Deze machtiging geldt tot wederopzegging. De contributie Hockey kan desgewenst in twee termijnen betaald worden. In dat geval is machtiging tot automatische incasso verplicht!

Opzegging lidmaatschap

Voor opzegging van het lidmaatschap is het volgende van toepassing. De schriftelijke opzegging moet plaats vinden voorafgaande het eerste seizoen dat je niet meer speelt, waarbij de volgende data gelden als uiterste opzegdatum:

  • Golf vóór 1 november
  • Cricket en Country vóór 1 april
  • Hockey vóór 1 juni

Overige bepalingen

  • Voor het aanmelden van je lidmaatschap maak je gebruik van daarvoor bestemde digitale formulier, zie website. Eventuele vragen stellen het secretariaat: secretariaat@country.groengeel.nl. Verzending per post: Secretariaat Groen-Geel, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag
  • Aanmeldingen hockey worden in behandeling genomen door de commissie Hockeyzaken Prestatie/Recreatie. Na je aanmelding ontvang je spoedig bericht van deze commissie. Daarbij is het volgende van belang: als je je inschrijft voor een prestatieteam (uitkomend in de 1e klasse, 2e klasse, reserve overgangsklasse of reserve 1eklasse) dan word je uitgenodigd voor de selectietrainingen. Voor meer informatie zie [prestatie-hockey]. Wil je hockeyen op recreatief niveau (reserve 2e klasse of lager), schrijf je dan in voor recreatiehockey. Mocht je zelf een plek in een recreatieteam gevonden hebben, dan word je door het bestuur (na bevestiging van de aanvoerder) in dat team ingedeeld. Groen-Geel beschikt over drie velden, waaronder een waterveld, een semi-waterveld en een kunstgrasveld. Op zondag heeft Groen-Geel de beschikking over zes hockeyvelden.
  • Golfleden van Groen-Geel kunnen tegen een laag greenfee (introductietarief) spelen op de volgende banen: Golfbaan Tespelduyn te Noordwijkerhout; Oegstgeester Golfclub te Oegstgeest; Golfclub De Kieviten te Wassenaar en Golfclub Concordia te Delft.
  • Is je contributie niet tijdig ontvangen door Groen-Geel (zie boven), dan kunnen administratiekosten worden opgelegd tot maximaal € 150,00. De contributie Hockey kan ten slotte in zeer bijzondere gevallen worden aangepast, bijv. in geval van ernstige blessures of zwangerschap; de afdelingssite geeft hierover meer details.       

Contributieregelingen en -inningen

Onderstaand de documenten aangaande de contributieregelingen en -inningen van de Haagsche Countryclub Groen-Geel.

Downloads: