Combinatielidmaatschap Groen-Geel

Wil je het hele jaar door sporten op Groen-Geel en naast hockeyen ook cricketen of golfen? Dat kan! 
Ben je al lid van Groen-Geel als hockeyer en wil je ook gaan golfen of cricketen of juist gaan hockeyen, maak dan gebruik van het combinatielidmaatschap van Groen-Geel!

Lees meer

Lidmaatschap van Groen-Geel

 

Lidmaatschap van Groen-Geel

De Haagsche Countryclub Groen-Geel is een vereniging waar je drie sporten kunt beoefenen: hockey, golf en cricket. Voor elke sportafdeling bestaat een afzonderlijk contributietarief. Het is ook mogelijk lid te zijn / te worden van Groen-Geel zónder een sport te bedrijven. In dat geval wordt het lidmaatschap aangeduid met Country-bijdrage, die jaarlijks € 95,- bedraagt.  

Als je lid wordt van een sportafdeling, dan is daarvoor entreegeld verschuldigd. Hieronder staan de entreetarieven per afdeling. Als je je voor twee of meer afdelingen inschrijft, dan geldt alleen het hoogste enkelvoudige tarief. Ben je eenmaal lid en besluit je in een later stadium een tweede of derde sport te bedrijven, dan wordt géén additioneel entreegeld geheven!

Bij het lid worden van Groen-Geel voor de afdeling Golf dan is dus entreegeld verschuldigd. De factuur daarvoor ontvang je samen met de toezending van je eerste contributienota. Belangrijk is verder: voor de betaling van het entreegeld heb je de keus het verschuldigde bedrag ineens te betalen. Maar je kunt ook kiezen voor betaling in drie jaar-termijnen: de eerste termijn (van 33,3%) overmaken tezamen met de betaling van je eerste contributie-nota. De overige twee termijnen voldoen zodra je je tweede en derde jaarcontributie digitaal ontvangt.

 

Alle tarieven Groen-Geel per 1 juli 2023:

Entreegelden

Golf (desgewenst in drie termijnen te betalen)

€ 230,00

Hockey   

€   80,00

Cricket

€   30,00

NB: bij gelijktijdige inschrijving van meerdere afdelingen geldt alleen het hoogste enkelvoudige tarief!

 

 

Tarief* lidmaatschap afdeling

Hockey

€ 365,00

Hockey (sevens */zwerflidmaatschap)

€ 240,00

Golf (25% korting indien jonger dan 21 jaar)

€ 435,00

Catering-bijdrage voor golfleden

€   50,00

Cricket

€ 185,00

Niet-spelend lidmaatschap, Country-bijdrage

€  95,00

*Leden die de Sevens competitie spelen betalen 240 per jaar en voor elk gespeeld "blok"wedstrijden betalen zij € 41,67 extra.

* Bij aanvang lidmaatschap Golf in de loop van een jaar, wordt het tarief berekend over de resterende maanden. Voor Hockey geldt €100,00 korting als het lidmaatschap aanvangt ná de jaarwisseling.

 

 

Tarief combi-lidmaatschappen

Hockey & golf  

€ 525,00

Cricket & golf

€ 475,00

Hockey & cricket      

€ 405,00

Golf & cricket & hockey

€ 550,00

Belangrijke peildata

Seizoen Hockey

1 juli - 30 juli

 

Betaling contributie

Contributie dient bijgeschreven te zijn op rekening van Groen-Geel binnen de betalingstermijn zoals die vermeld staat op de digitaal toegezonden contributiefactuur. Het IBAN nr:
NL19 RABO 0366 1145 73
t.n.v. HCC Groen-Geel, Wassenaar

Indien je ons machtigt of reeds gemachtigd hebt, zullen wij de contributie automatisch incasseren. De incassodatum staat op de factuur. Deze machtiging geldt tot wederopzegging. De contributie Hockey kan desgewenst in twee termijnen betaald worden. In dat geval is machtiging tot automatische incasso verplicht!

Opzegging lidmaatschap

Voor opzegging van het lidmaatschap is het volgende van toepassing. Lidmaatschappen gelden tot (tijdige) schriftelijke wederopzegging aan de ledenadministratie. Dit je doe bij voorkeur via je persoonlijke profiel op de website, zie de volgende link. Je dient hiervoor wel in te loggen op de website.
Het lidmaatschap kan eventueel ook opgezegd worden per e-mail aan het secretariaat of per post aan HCC Groen-Geel, Secretariaat, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag. Graag met vermelding van de reden van opzegging.De schriftelijke opzegging moet plaatsvinden voorafgaande het eerste seizoen dat je niet meer speelt, waarbij de volgende data gelden als uiterste opzegdatum:

·       Hockey vóór 1 juni

Lees meer