Nieuws van het slagveld

Met het 'slagveld' bedoelen we natuurlijk de baan waar we de golfballen slaan. Deze keer besteden we aandacht aan de bestrijding van de schimmels op de greens en de nieuwe bomen langs de baan.

Schimmelbestrijding

Kale plekken op de greens
Op veel greens zijn op dit moment kale plekken te zien. Op de ene green wat meer dan op de andere. De kale plekken zijn het gevolg van schimmels; fusarium en/of dollar spot. De green van Groen4-Geel3 ziet er op dit moment zo slecht uit dat we de green sluiten.  


Green van Groen4-Geel3

Wat kunnen onze greenkeepers aan deze schimmels doen?

We weten dat onze greens niet de allerbeste opbouw hebben en daardoor de waterdoorlaatbaarheid op veel van de greens niet goed is. Te vochtige greens zijn een bron voor ziektes in het gras. Het blijft een grote wens om de waterdoorlaatbaarheid van de greens te verbeteren waardoor de groei van betere grassen wordt gestimuleerd en schimmels minder kans krijgen. Zolang dat niet kan, prepareren de greenkeepers de greens zo vroeg mogelijk tegen schimmelvorming. Omdat het de afgelopen tijd te veel heeft geregend, is dat helaas niet mogelijk geweest. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is sinds de Green Deal voor sportvelden en golfterreinen - nu inmiddels Integraal Pest Management geheten – niet meer mogelijk. De komende weken gaat Leo met diverse wél toegestane middelen aan de gang om de schimmels zo goed mogelijk te bestrijden.