Van course rating naar scorekaart

De ene golfbaan is moeilijker dan de andere. Daarom krijg je als golfer op de ene baan meer slagen mee dan op een andere. Hoe wordt de moeilijkheidsgraad van een golfbaan gemeten? Hoe wordt bepaald wat je baanhandicap is? Dat gebeurt met het Course Rating Systeem. In september is de NGF bij ons langsgekomen voor een course rating. In dit artikel leggen we uit hoe dat gegaan is en wat het voor ons betekent. 

Wat is een course rating?
Het Course Rating Systeem (CRS) wordt sinds 2021 in alle landen van de wereld gebruikt. Dit systeem maakt het mogelijk om de lengte en moeilijkheid van een golfbaan op een objectieve manier te meten en (daarmee) te bepalen hoeveel slagen je op een baan krijgt. In Nederland worden de ratings uitgevoerd door gekwalificeerde teams van de NGF.

Bij een course rating van een baan wordt per kleur tee het aantal slagen bepaald dat een scratchspeler en een bogeyspeler gemiddeld nodig hebben om de baan te spelen. Een scratchspeler speelt iedere golfbaan met een handicap van 0. Een bogeyspeler speelt iedere golfbaan met een gemiddelde handicap van 20 voor de heren en 22 voor de dames. Hoe moeilijker de baan, hoe meer slagen er nodig zijn. De moeilijkheid wordt bepaald door de lengte van een hole en factoren die het spel beïnvloeden. We komen hier later in dit artikel nog op terug.

De rating kwam mooi op tijd want de laatste paar jaar is er veel veranderd. Denk aan de sloot die is gegraven, de heuvels, de bunkers die zijn gegraven en weer dichtgegooid, geplante bomen, omgezaagde bomen, etc. De grootste verandering is wel het creëren van een Groene baan en een Gele baan. Hoog tijd dus voor een nieuwe rating.

Het course rating systeem meet niet alleen de course rating maar ook de slope rating. De course rating is gelijk aan het aantal slagen waarin een scratchspeler de baan kan spelen onder normale baan- en weersomstandigheden. De slope rating is een getal dat, in combinatie met de course rating en PAR van de baan, de relatieve moeilijkheidsgraad aangeeft voor een bogeyspeler. Een golfbaan kan een slope rating hebben tussen de 55 en 155. De ‘standaard baan’ heeft een slope rating van 113.
 

De voorbereiding
Een course rating vereist de nodige voorbereiding. Op 21 september trok de baancommissie, gewapend met een meetwiel, een meetlint en de officiële Shot Length Table erop uit om diverse markeringen op de baan aan te brengen. De ‘Shot Length Table’ geeft aan welke afstanden scratch- en bogeyspelers moeten kunnen halen bij het tee shot, tweede shot en eventueel derde shot. Markeringen werden aangebracht op de plaats waar de afslag van een scratch- en bogeyspeler terecht zou moeten komen, inclusief waar de bal naartoe rolt (het landingsgebied). Ook werden markeringen aangebracht waar de tweede slag zou moeten eindigen. 

De baancommissie aan het voorbereiden Afstemming met het NGF-team

Het NGF team aan het werk
Op 22 september 2021 kwam het NGF course rating-team, bestaande uit de getrainde vrijwilligers Mark, Marijke en Madeline, op bezoek om elke hole na te meten en zo een score (de  Course & Slope Rating) voor de gehele baan vast te stellen.  Dat is niet alleen een kwestie van meten en tellen. Er wordt naar allerlei aspecten gekeken: het landingsgebied vanaf de tee, het landingsgebied van de tweede en volgende slag, de omstandigheden naast de fairways en op en rond de greens. Daarnaast wordt er met meerdere factoren rekening gehouden. Het gaat te ver om deze allemaal te beschrijven maar denk aan verhogingen in de baan, doglegs, waterhindernissen, bunkers, bomen, wind, de breedte van de fairway, out of bounds, de snelheid en contouren van de greens alsmede de aanwezigheid, hoogte en dichtheid van de rough. Al met al heel wat werk voor het NGF-team, dat uitermate professioneel en nauwkeurig werkte.  

Na afloop van een rating krijgt de club baanhandicaptabellen toegestuurd waarin je kunt zien hoeveel slagen je extra krijgt vanaf de verschillende tees. Voor Groen-Geel is er een tabel voor de groene- en de gele baan. De course rating en slope rating worden ook verwerkt in de app GOLF.NL en in de ProwareGolf software. Bij het invoeren van een digitale scorekaart zie je dan meteen het juiste aantal slagen.

De nieuwe baanhandicaptabellen
De baan is een klein beetje moeilijker gewaardeerd. Afhankelijk van je handicap, kan het zijn dat je er een slag bij hebt gekregen. Bij de meting van de baan bleek verder dat Groen-Geel een tiental meters korter is dan op de kaart staat vermeld. De kaart en de afstandtegels zijn per direct aangepast. In een later stadium volgen de hole-borden.  De nieuwe baanhandicaptabellen zien er als volgt uit: