Een nieuwe baancommissaris

In de komende maanden draagt onze baancommissaris Paul Bos het (vlaggen)stokje over aan Bert Zijlstra. Beide heren zijn natuurlijk geen onbekenden op Groen-Geel. Maar met deze wisseling van de wacht willen we toch eens nader kennis maken. Zo leren we niet alleen wat over henzelf maar ook wat een baancommissaris voor ons doet. We beginnen met de vertrekkende baancommissaris, Paul Bos.

Paul, kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben 72 jaar, gelukkig gezond. Al sinds een tijdje met pensioen. Getrouwd, drie kinderen en drie kleinkinderen. In mijn werkend leven was ik accountmanager, voor het laatst bij Xerox. Naast het golfen, organiseer ik samen met mijn nicht elk jaar een camperreis voor onze gezinnen. Niet te ver weg hoor. Gewoon in Nederland. Een mooie route met bezienswaardigheden, handige parkeer- en overnachtingsplaatsen uitzoeken. Heel leuk om te doen.

Wat doet een baancommissaris eigenlijk?
Om het kort te zeggen, de baancommissaris is verantwoordelijk voor alles dat op de baan gebeurt. Van grindpad tot markeringspalen. Daar hebben we een redelijk budget voor, maar je moet daar ook alles voor doen. Denk aan onderhoud van het machinepark, aanschaf dress grond, kunstmest,  graszaad maar ook nieuwe vlaggen en het onderhoud van de zitbanken, enzovoort.

Doe je dat alleen?
Nee, natuurlijk niet. De baancommissaris is voorzitter van de baancommissie. Daarin zitten ook de vertegenwoordigers van de greenkeepers (Leo), de regel- en handicapcommissie (Rob Bol) en de Groencommissie (Artha Arment). 

Hoe ben je baancommissaris geworden?
Ik hoorde van Bert Keijzer (voormalig lid van de baancommissie, red.) dat men nadacht over een andere indeling van de baan. Toen ben ik thuis zelf wat gaan knutselen. Gewoon op een satellietafbeelding van Google maps. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de Driving Range naar een andere plek zodat we een par-5 hole 5 konden krijgen. Op een gegeven moment werd dat bekend en vroeg Cees Buurman of ik in de baancommissie wilde zitten. Dat zal eind 2018 geweest zijn. Na enige tijd heeft Cees mij gevraagd of ik zijn functie als baancommissaris wilde overnemen. 

Waar loop je tegenaan?
Nou, je hebt met veel partijen te maken. De eigenaar van het terrein is de gemeente Den Haag. Maar het terrein ligt in Wassenaar. Hoewel Leo de baan onderhoudt, worden de velden gemaaid door de gemeente Den Haag. Die bepaalt ook welke bomen blijven en welke weggaan. Daarnaast stellen ook het Hoogheemraadschap Rijnland en Dunea de nodige eisen.

Waar ben je trots op?
Verschillende dingen. Ik was vooral heel blij dat het baanonderhoud tijdens het begin van de coronaperiode gewoon doorging. Wij mochten niet spelen maar Leo heeft toen de baan wel helemaal top gekregen. Nieuwe palen, prachtige fairways. Leden dachten dat ze op een nieuwe baan aankwamen toen we weer mochten spelen. Sowieso is de inzet van Leo geweldig. Hoe hij toch die greens weer goed krijgt ondanks de lastige ligging en al die milieueisen. Respect.

Wat moet je opvolger oppakken?
Ik heb wel een aantal zaken voor Bert op papier gezet zodat hij weet wat er speelt. Maar hij moet vooral zelf zijn eigen plan trekken.

Wat ga je nu doen?
Ik ga medio mei 2023 Joris Gestel opvolgen als commissaris Terreinen en Opstallen bij het Country bestuur. Dus ik blijf nog wel even betrokken bij het reilen en zeilen van Groen-Geel. Ik zal daarom ook geregeld contact hebben met onze nieuwe baancommissaris, Bert.

 

Nu we het toch over de nieuwe baancommissaris hebben, willen we daar ook wel wat meer van weten. 

Bert, vertel eens iets over jezelf.
Ik ben dus Bert Zijlstra. Getrouwd, twee kinderen en vier kleinkinderen. Inmiddels golf ik meer dan tien jaar. Sinds 1 januari ben ik met pensioen. Daarvoor was ik als projectmanager verantwoordelijk voor de verbetering en realisatie van alle waterkeringen in Delfland. 

Waarom heb je ‘ja’ gezegd?
Nu ik meer tijd heb, wil ik me meer inzetten voor de club. Als je lid bent van een vereniging, dan moet je ook meehelpen vind ik. Zo werkt het bij een vereniging nu eenmaal. Meedoen dus. 

Hoe ga je het aanpakken?
Paul heeft samen met de commissie en Leo iets moois neergezet. Nieuwe paden, nieuwe borden, afslagmatten en vlaggenstokken. En meer. Dat geeft mij tijd om eerst eens goed rond te kijken en te luisteren naar de andere leden van de baancommissie. Ik doe de dingen, net als Paul, graag in overleg. Ik heb de commissieleden weliswaar kort gesproken voordat ik “ja” zei, maar natuurlijk is meer overleg nodig. In de toekomst wil ik daarnaast de leden raadplegen. 

Geen directe plannen dus?
Vooruit, een tipje van de sluier dan. Ik zou graag de zomergreens meer rust geven zodat ze goed bespeelbaar zijn als de competitie begint. De greens worden heel intensief gebruikt. En zo’n green als op GROEN 4 bij Voorlinden of hole 6 herstelt dan niet binnen een nachtje. Laat ik maar gelijk nog eens vragen om pitchmarks te verwijderen! Niet alleen die van jezelf. Maar elke beschadiging die je ziet. Even netjes maken. Het scheelt zoveel.

Vaker wintergreens inzetten?
Dat kan helaas niet. Dan wordt de baan non-qualifying. De NGF bepaalt dat nu eenmaal zo. In overleg met Leo zullen we wel de mogelijkheden bekijken.

Plannen op de lange termijn?
Mijn motto is; regeren is vooruitzien. Wat gaat Graaf Willem bijvoorbeeld doen met de velden op GROEN 1 en 2? Het speelt niet op dit moment, maar je moet daar op voorbereid zijn. Ik wil daarvoor scenario’s klaar hebben liggen.

Wat verwacht je straks van Paul?
Het is in ieder geval goed dat Paul nu bij de Country gaat zitten. Op die plek kunnen we dan samen wellicht goede dingen voor elkaar krijgen voor de golfers, de hockeyers en de cricketers.

 

Clubnieuws Overzicht