Ereleden

Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze jegens de Haagsche Countryclub Groen-Geel hebben onderscheiden.

Mw B.M.A. ten Hagen
Mw G.M. ten Hagen – Scheepers
R.P.V.M. ten Hagen
T.L. Kok
Mw J.C.M. Smeets
P.J.C. Smulders
V.F.C. Truijen
R.Th.M. Veldhoven
Y.C.R. de Vries
Mw A.C.M. ter Welle – Smeets
W.J.P. de Wolf

Overleden Ereleden

J. Bongenaar 
W.N.D. Elgershuizen 
J. Geldens 
A. van Gessel 
T. van Grinsven 
Mw P.M.L. van den Heuvel – ter Marsch 
J.D.L. Hoeufft 
H.M.J. Lamers 
J. Lamers  
P. Leyen  S.J. 
F. Mommaerts †
P. Smeele 
Th.Th.A. Smit 
F. Smulders  
Mw G. van Tielraden - Flipse  
E. van der Ven S.J. 
J.W.Q. Vintges 
H.M. Vullinghs 
W. van der Weijden 
Mw P.H. van der Weijden - Colbers 
Mw E.M.A. Wilde - Kuypers 

Th.F. van Wijk