Lidmaatschap

Lidmaatschap Groen-Geel

De Haagsche Countryclub Groen-Geel is een vereniging in beweging. Je kunt er drie sporten beoefenen: hockey, golf en cricket. Voor elke sportafdeling bestaat een afzonderlijk contributietarief. Wil je meerdere sporten bedrijven, dan is met ingang van 2020 de contributie daarvoor een stuk aantrekkelijker gemaakt; zie hieronder de nieuwe combinatietarieven.

De contributie voor een sportafdeling is opgebouwd uit twee componenten: een algemene verenigingsbijdrage (Countrybijdrage) en een contributietarief per afdeling. De som van die componenten bepaalt de jaarlijkse contributie voor de beoefening van een sport op Groen-Geel. Leden die niet een sport bedrijven maar wel lid willen blijven, betalen uitsluitend de Countrybijdrage (€ 95,- per jaar).

Elk nieuw lid van Groen-Geel is entreegeld verschuldigd.
Na 1 januari 2020 wordt het entreegeld éénmaal in rekening gebracht voor de sport(en) waarvoor wordt ingeschreven.

De Groen-Geel tarieven voor verenigingsjaar 2020-2021 zijn:

Tarief* lidmaatschap per afdeling (inclusief Countrybijdrage)

Hockey:
€ 330,00  

Hockey zwerflidmaatschap:
€ 210,00 

Golf (25% korting indien jonger dan 21 jaar):
€ 395,00

Cateringbijdrage golfleden:
€   50,00   

Cricket:
€ 165,00

Niet-spelend lidmaatschap Country:
€   95,00

 * Bij aanvang lidmaatschap Golf in de loop van een jaar, wordt de contributie bepaald naar rato. Bij Hockey geldt € 100,00 korting als het lidmaatschap aanvangt na de jaarwisseling.

Tarief combinatielidmaatschap (inclusief Countrybijdrage)

Hockey & Cricket:
€ 375,00
Hockey & Golf:
€ 480,00
Golf & Cricket:
€ 430,00
Golf & Cricket & Hockey:
€ 500,00

Entreegelden**

Hockey:
€  75,00
Cricket:
€  25,00
Golf (jonger dan 21 jaar 50% korting):
€ 250,00

** Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere afdelingen, geldt het hoogste entreegeld.

Overige tarieven

Handicapregistratie golf:
€ 60,00
Huur locker voor golfleden:
€ 105,00
Huur accu oplaadplaats golfleden:
€ 35,00
Huur hockeylocker:
€ 35,00

Belangrijke peildata

Seizoen Hockey:
1 juli -     30 juni
Seizoen Cricket:
1 mei -     30 april
Seizoen Golf:
1 januari - 31 december

Betaling contributie en opzegging
Contributie dient tijdig bijgeschreven te zijn conform de [contributieregeling en -inning]. Bankrekeningnummer contributie: NL19 RABO 0366 1145 73, ten name van HCC Groen-Geel te Den Haag.
Opzegging Hockey uiterlijk 31 mei, zie ook [Opzeggen lidmaatschap]. Opzegging Golf uiterlijk 31 oktober en Cricket en Country uiterlijk 31 maart. De schriftelijke opzegging moet plaatsvinden voorafgaand aan het eerste seizoen dat je niet meer speelt [Opzeggen lidmaatschap]. Indien je ons machtigt of reeds gemachtigd hebt, zullen wij de contributie automatisch incasseren. [Machtiging tot automatische incasso.] Deze machtiging geldt tot wederopzegging.

Overige bepalingen

- Voor het aanmelden van je lidmaatschap graag gebruik maken van het daarvoor per afdeling bestemde formulier op de [website]. Voor eventuele vragen kun je ook per e-mail contact opnemen met het [secretariaat]. Verzending per post: Secretariaat HCC Groen-Geel, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag.

- Aanmeldingen hockey worden in behandeling genomen door de commissie Hockeyzaken Prestatie/Recreatie. Na je aanmelding ontvang je spoedig bericht van deze commissie. Daarbij is het volgende van belang: als je je inschrijft voor een prestatieteam (uitkomend in de 1e klasse, 2e klasse, reserve overgangsklasse of reserve 1e klasse) dan word je uitgenodigd voor de selectietrainingen. Voor meer informatie zie [Prestatie hockey]. Wil je hockeyen op recreatief niveau (reserve 2e klasse of lager), schrijf je dan in voor [Recreatie hockey]. Mocht je zelf een plek in een recreatieteam gevonden hebben, dan word je door het bestuur (na bevestiging van de aanvoerder) in dat team ingedeeld. Groen-Geel beschikt over drie velden, waaronder een waterveld, een semi-waterveld en een kunstgrasveld. Op zondag heeft Groen-Geel de beschikking over zes hockeyvelden. Contributie Hockey kan desgewenst in twee termijnen betaald worden; hiervoor geldt wel een machtiging automatische incasso.

- Golfleden van Groen-Geel kunnen tegen een laag greenfee (introductietarief) spelen op de volgende banen: Golfbaan Tespelduyn te Noordwijkerhout; Oegstgeester Golfclub te Oegstgeest; Golfclub De Kieviten te Wassenaar en Golfclub Concordia te Delft.

- Is je contributie niet tijdig ontvangen door Groen-Geel [zie contributieregeling en -inning], dan worden er administratiekosten opgelegd tot maximaal € 50,00. Van het bovenstaande kan ten slotte in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld in geval van ernstige blessures of zwangerschap [Kortingsregeling].

- Adreswijzigingen/Secretariaat tevens Leden- en Financiële Administratie, zie [Secretariaat].

Countrybestuur Groen-Geel, juli 2020.