Evenementen

Het organiseren van en meedoen aan evenementen is een belangrijk onderdeel van de cultuur van Groen-Geel Golf. Er zijn hiervoor 2 commissies ingesteld: een golfweek-commissie voor de jaarlijkse golfweek/golfweken en een evenementen-commissie voor de overige evenementen. De golfweek wordt in juli gehouden en is verspreid over 7-8 speeldagen, waarbij drie wedstrijden per dag worden gehouden met een variëteit aan creatieve en uitdagende spelvormen. De Evenementencommissie organiseert een vijftal wedstrijden voor en na de golfweek. Bij alle wedstrijden ligt de nadruk op gezelligheid en saamhorigheid, zowel tijdens als na een wedstrijd. De wedstrijden zijn niet qualifying. 

Het deelnamereglement er als volgt uit:

  • De aankondiging wordt minimaal twee weken voor de wedstrijd op de website geplaatst en opgehangen in het clubhuis.
  • Deelname aan de wedstrijd impliceert deelname aan de gehele activiteit.
  • Inschrijven geschiedt via ProwareGolf.
  • De commissie bepaalt per evenement het aantal deelnemers, de wedstrijdvorm en de kosten van deelname.
  • De inschrijving sluit, tenzij anders vermeld, 36 uur voor aanvang van de wedstrijd.
  • Afmelden kan tot 36 uur voor de wedstrijd. Bij een te late afmelding dienen de inschrijfkosten betaald te worden.
  • Als spelers van de reservelijst mee kunnen spelen, worden zij in de middag of avond vóór de wedstrijd hiervan, in principe via e-mail, op de hoogte gebracht.
  • Niet-spelende partners van deelnemers kunnen met bijbetaling wel deelnemen aan de bijbehorende activiteit.

De evenementen zijn heel populair dus schrijf s.v.p. alleen in als u weet dat u kunt meedoen. 


Regelmatig georganiseerde evenementenwedstrijden zijn:

januari: Oliebollenwedstrijd
april: Koningswedstrijd
juni: Haringwedstrijd
juli: Golfweek/Golfweken
september: Herfstwedstrijd
december: Kerstwedstrijd