Opzeggen lidmaatschap

Lidmaatschappen gelden tot (tijdige) schriftelijke wederopzegging aan de ledenadministratie. Dit je doe bij voorkeur via je persoonlijke profiel op de website, zie de volgende link. Je dient hiervoor wel in te loggen op de website.
Het lidmaatschap kan eventueel ook opgezegd worden per e-mail aan het secretariaat of per post aan HCC Groen-Geel, Secretariaat, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag. Graag met vermelding van de reden van opzegging.

Het lidmaatschap van een afdeling is gekoppeld aan het algemeen (Country) lidmaatschap. Het lidmaatschap van Country kan slechts separaat worden opgezegd als je alleen lid bent van Country en niet van een afdeling.

Opzegging Golf uiterlijk 31 oktober, Hockey* uiterlijk 31 mei en Cricket en Country uiterlijk 31 maart.

Indien afmelding plaatsvindt ná bovenstaande data* dient het gehele contributiebedrag voor het nieuwe seizoen voldaan te worden.

Je kunt overigens bij opzegging van de afdeling(en) waarvan je lid bent, wél Countrylid blijven door dit aan te geven bij je opzegging.

Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.

*Hockey

Indien het lidmaatschap na 31 mei voorafgaande aan het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt wordt opgezegd, wordt er een bedrag in rekening gebracht in verband met de gemaakte administratieve kosten:

  • na 31 mei € 25,-
  • na 30 juni € 150,-

Indien afmelding plaatsvindt na 31 augustus van het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt, dient men het gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen te voldoen.

Deze regels gelden ook voor nieuw aangenomen leden die reeds aan een team gekoppeld zijn.