Opzeggen lidmaatschap

Lidmaatschappen gelden tot (tijdige) schriftelijke wederopzegging aan de ledenadministratie. Bij voorkeur via je persoonlijke profiel op de website via deze link. Je dient hiervoor wel in te loggen op de website.
Het lidmaatschap kan eventueel ook opgezegd worden per e-mail aan het secretariaat of per post aan HCC Groen-Geel, Secretariaat, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag.

Het lidmaatschap van een afdeling is gekoppeld aan het algemeen (Country) lidmaatschap. Het lidmaatschap van Country kan slechts separaat worden opgezegd als je alleen lid bent van Country en niet van een afdeling.

Je kunt overigens bij opzegging van de afdeling(en) waarvan je lid bent, wél Countrylid blijven door dit aan te geven bij je opzegging.

Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Opzeggen lidmaatschap Country alleen
Beëindiging van het lidmaatschap Country alleen geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding, graag met vermelding van de reden van opzegging, uiterlijk op 31 maart van het lopende verenigingsjaar aan de ledenadministratie. Bij voorkeur via je persoonlijke profiel op de website via deze link. Je dient hiervoor wel in te loggen op de website.

Het lidmaatschap kan eventueel ook opgezegd worden per e-mail aan het secretariaat of per post aan HCC Groen-Geel, Secretariaat, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag.

Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.
Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.
Indien het lidmaatschap na 31 maart wordt opgezegd, wordt er € 25,- in rekening gebracht in verband met de gemaakte administratieve kosten.
Indien afmelding plaatsvindt na 30 april dient men het gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen te voldoen.

Opzeggen lidmaatschap Country en afdeling Hockey
Beëindiging van het lidmaatschap Country en Hockey geschiedt uiterlijk voor 31 mei van het huidige seizoen via je persoonlijke profiel op de website via deze link (let op: je dient hiervoor in te loggen op de website).

Het lidmaatschap kan eventueel ook opgezegd worden per e-mail aan het secretariaat via deze link, graag met vermelding van de reden van opzegging.

Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.
Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd. Indien het lidmaatschap na 31 mei voorafgaande aan het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt wordt opgezegd, wordt er een bedrag in rekening gebracht in verband met de gemaakte administratieve kosten:

  • na 31 mei € 25,-
  • na 30 juni € 150,-

Indien afmelding plaatsvindt na 31 augustus van het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt, dient men het gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen te voldoen.

Deze regels gelden ook voor nieuw aangenomen leden die reeds aan een team gekoppeld zijn.

Opzeggen lidmaatschap Country en afdeling Golf
Wil je je lidmaatschap opzeggen, doe dit dan schriftelijk, graag met vermelding van de reden van opzegging, bij de ledenadministratie vóór 1 november van het lopende golfseizoen. Bij voorkeur via je persoonlijke profiel op de website via deze link. Je dient hiervoor wel in te loggen op de website.

Het lidmaatschap kan eventueel ook opgezegd worden per e-mail aan het secretariaat of per post aan HCC Groen-Geel, Secretariaat, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag.

Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.
Indien afmelding plaatsvindt ná 31 oktober van het lopende golfseizoen dient het gehele contributiebedrag voor het nieuwe golfseizoen voldaan te worden.

Opzeggen Handicapregistratie deelnemerschap Golf
Wil je je Handicapregistratie deelnemerschap Golf opzeggen, doe dit dan schriftelijk, graag met vermelding van de reden van opzegging, bij de ledenadministratie vóór 1 november van het lopende golfseizoen. Bij voorkeur per e-mail aan het secretariaat via deze link of per post aan HCC Groen-Geel, Secretariaat, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag.

Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.
Indien afmelding plaatsvindt ná 31 oktober van het lopende golfseizoen dient het gehele contributiebedrag voor het nieuwe golfseizoen voldaan te worden.

Opzeggen lidmaatschap Country en afdeling Cricket
Beëindiging van het lidmaatschap Country en Cricket geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding, graag met vermelding van de reden van opzegging, uiterlijk op 31 maart van het lopende verenigingsjaar aan de ledenadministratie. Bij voorkeur via je persoonlijke profiel op de website via deze link. Je dient hiervoor wel in te loggen op de website.

Het lidmaatschap kan eventueel ook opgezegd worden per e-mail aan het secretariaat of per post aan HCC Groen-Geel, Secretariaat, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag.

Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.
Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.
Indien het lidmaatschap na 31 maart wordt opgezegd dient men het gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen te voldoen.