Inschrijven cricket

Inschrijven voor de afdeling cricket kan middels deze link naar een PDF formulier dat ingevuld en opgestuurd kan worden naar Postbus 95557, 2509 CN Den Haag t.a.v. Secretariaat HCC Groen-Geel.

De onderstaande contributies zijn inclusief Country- en KNCB bijdrage.

Seizoen 1-5-2019 t/m 30-4-2020

Entreegeld € 25,-
Junioren € 130,- (tot 18 jaar)
Senioren € 165,-

De Countrybijdrage betreft een bijdrage voor het lidmaatschap van de Vereniging Haagsche Countryclub Groen-Geel. Deze bijdrage is bedoeld voor de algemene kosten van de vereniging en haar afdelingen, zoals de kosten van het onderhoud van het gehele complex en van het secretariaat. Deze bijdrage betalen alle leden van Groen-Geel.

Klik hier voor de contributieregelingen en - inningen.

Machtiging tot automatische incasso
Zorg dat je de contributie op tijd betaalt. Je kunt de voor de afschrijving van de contributie een machtiging tot automatische incasso afgeven. Deze kun je downloaden via onderstaande link. Deze machtiging dien je volledig (en goed leesbaar) in te vullen, te ondertekenen en per post sturen aan HCC Groen-Geel, Financiële Administratie, Postbus 95557, 2509 CN Den Haag of scannen en per e-mail sturen naar financieel@country.groengeel.nl.

Indien je ons machtigt of reeds gemachtigd hebt, zullen wij de contributie automatisch incasseren. Dit zal omstreeks 25 mei plaatsvinden van het betreffende seizoen. Deze machtiging geldt tot wederopzegging.

Download hier de machtiging tot automatische incasso

Contributie
Rekeningnummer NL19 RABO 0366 1145 73
Ten name van HCC Groen-Geel te Den Haag