Enquête herinrichting middenterrein

Deze enquête is bedoeld om jullie -de leden van H.C.C. Groen-Geel- betrokken te houden bij de ontwikkelingen van het Middenterrein.

Aan de hand van stellingen en beelden kunnen jullie je mening geven. Ze zijn bedoeld om jullie te prikkelen, aan het denken te zetten en wellicht nieuwe inzichten te geven. In de enquête staan een aantal gebouwen die qua vorm en materiaalgebruik van elkaar verschillen. Jullie mening is erg belangrijk en wordt zeer op prijs gesteld.

De link naar de enquête is op donderdag 13 april per e-mail aan alle leden gestuurd.

Let er op dat de enquête voor vrijdag 21 april moet worden ingevuld. De resultaten worden dan tijdens de Algemene Vergadering Country op maandag 24 april a.s. gepresenteerd.

Succes met de enquête!

Commissie Middenterrein

Nieuws overzicht