Problemen met golf.nl app

Er zijn om dit moment problemen met de golf.nl app en de uitwisseling met ProwareGolf.

Hierdoor zijn scores die verwerkt zijn in de golf.nl niet zichtbaar in ProwareGolf en ook niet op de website van de NGF. Er wordt zowel door de NGF als door ProwareGolf hard aan gewerkt om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.
Als ProwareGolf de kaarten weer heeft geaccepteerd, wordt alles met terugwerkende kracht aangepast.

Nieuws overzicht