Contributie wijzigingen 2022

De algemene economische situatie is een stuk onzekerder sinds begin dit jaar. Dat heeft nu al impact op verenigingsjaar 21/22, en zal een nog grotere rol spelen in het komende verenigingsjaar. Voor het maken van de begroting 22/23 betekent dit dat we rekening moeten houden met extra kostenstijgingen. Daarnaast zal de exploitatie bloot kunnen staan aan andere, nu-nog-niet-voorziene, effecten.  

Mede tegen deze achtergrond is er binnen de Algemene Leden Vergadering van juni 2022 vastgesteld de contributie- en een aantal andere tarieven te wijzigen met ingang van het komende verenigingsjaar dat loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023: 

 

  Oud tarief Nieuw tarief
Contributie Hockey €330    €345
Contributie Golf    €395 €415
Contributie Cricket €165 €175
Contributie Hockey + Golf    €480 €500
Contributie Cricket + Golf    €430 €450
Contributie Hockey + Cricket    €365    €385
Contributie Hockey + Golf + Cricket    €500    €520
Zwerflidmaatschap    €215    €230
Countrybijdrage    €95    €105
Handicapregistratie Golf    €55    €60
Huur locker Golf    €105    €110
Huur accu-oplaadplaats    €35    €40
Huur locker Hockey    €30    €35
Greenfee niet-leden    €30    €30
Greenfee bij introductie door leden    €25    €20
Greenfee introductie jeugd (tot 18 jaar) door leden    - €10

 

Countrynieuws Overzicht