Regelwijzigingen per 1-1-2023

Elke 4 jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en USGA enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Op deze pagina belichten we de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2023.  

Bij de regelwijzigingen in 2019 zijn de regels gemoderniseerd en drastisch veranderd. Bij de update van het regelboek 2023-2027 gaat het om een reguliere aanpassing en een beperkt aantal regelwijzigingen. Bij enkele regels wordt een overtreding per 1 januari 2023 minder zwaar bestraft.

Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole
In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot 1 strafslag.

Regel 11.1b - Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: plaats van waar de bal gespeeld moet worden. 
In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b(2) veranderd.
2019: Als de bal na een slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green raakt, vervalt de slag en moet de bal opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.
2023: Als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.

Algemene wijzigingen - Recht naar achteren ontwijken
De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen van de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone.


Regel 9.3 - Bal bewogen door natuurkrachten
2019: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten, moet hij gespeeld worden zoals hij ligt (of de speler moet opnieuw de hindernis ontwijken met opnieuw bijtelling van 1 strafslag)
2023: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten en naar een ander deel van de baan is gerold, moet hij worden teruggeplaatst. De speler krijgt geen straf.

Regel 10.2b - Andere hulp
2019: Als de bal niet op de green ligt, mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. Dat voorwerp moet worden verwijderd voordat de slag wordt gedaan.
2023: Nergens op de baan mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. De speler kan de straf (algemene straf) niet ontlopen door het voorwerp te (laten) verwijderen voordat de slag wordt gedaan.

Regel 21.1c - Straffen bij stableford
In de regels vanaf 1 januari 2023 geldt dat straffen met betrekking tot clubs, de starttijd en onnodig oponthoud voortaan op de hole worden toegepast, op dezelfde manier als bij standaard strokeplay. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in regel 21.3c (Straffen bij par/bogey).

Voorbeeld: Een speler start 2 minuten te laat bij een stableford-wedstrijd en scoort 1 punt op de eerste hole en totaal 34 punten voor de ronde.
2019: De score van de speler wordt met 2 punten verlaagd. De score van de speler voor de ronde is 32 punten.
2023: De speler krijgt 2 strafslagen op de eerste hole en scoort daar geen punten. De score van de speler voor de ronde is 33 punten.

Regel 1.3c(4) - Toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen
Na 2022 maakt het bepalen of overtredingen gerelateerd of niet gerelateerd zijn geen deel meer uit van de toepassing ervan, wat betekent dat er minder gevallen zullen zijn waarin meerdere straffen van toepassing zijn.

Algemene wijzigingen - Hoe te handelen wanneer een slag opnieuw moet worden gedaan
Wanneer een slag vervalt en opnieuw moet worden gespeeld, maar de speler nalaat dit te doen is de kans groot dat de bal niet alleen van een verkeerde plaats wordt gespeeld, maar dat die plaats ook een significant voordeel geeft.
2019: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is spelen van een verkeerde plaats. De speler krijgt de algemene straf en wordt bij strokeplay als de verkeerde plaats een significant voordeel oplevert gediskwalificeerd.
2023: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is niet het spelen van een verkeerde plaats. De vorige slag (die moest vervallen) telt wel en de speler krijgt daarnaast de algemene straf.

 

Clubnieuws Overzicht