Regelrubriek, afl. 3. Een bal met effect in de hole

Hier volgt al weer de derde aflevering van onze rubriek ´Geregeld ontregeld´. Dit keer nemen we een uitzonderlijke situatie op de green onder de loep.

Op een zonnige zondagmiddag staan Jan en Carla op de fairway van hole 4, Groen.
De bal van Jan ligt al op de green, op zo’n anderhalve meter afstand van de hole vandaan.
Carla’s bal ligt aan de rand van het struweel aan de kant van Voorlinden. Uiterst geconcentreerd maakt Carla een berekening. Vanaf hier krijgt ze hem never nooit in de hole. Hoe kan ze zorgen dat hij op een gunstige plek op de green komt te liggen? Ze knijpt haar ogen tot spleetjes en maakt met haar pitching wedge een prachtige chip, exact in de richting van de hole.
Tot haar grote verrassing en tot Jan’s afgrijzen komt haar bal pardoes op de zijne terecht. Hij ketst daardoor weer even omhoog, buigt af en rolt recht in de hole in.
“Yes! Een par” juicht Carla.  
Jan, wiens bal door de klap een stuk verder van de hole af is gerold, kijkt haar fronsend aan.
“Volgens mij telt die bal niet,” zegt hij zuur, “Je moet opnieuw slaan vanaf de plek waar je lag en ik mag mijn bal terugleggen”.
“Zeker telt die bal wel”, zegt Carla, “Jij mag je bal terugleggen maar de mijne telt. Dat weet ik toevallig  zeker”.
“Kom nou toch, Car, dat zou al te makkelijk zijn,” reageert Jan “we zijn hier niet aan het biljarten”.
“Nou ja, ” zegt Carla, “ik doe dit niet expres. Het is puur geluk”.
Maar ze kan Jan niet overtuigen en de zonnige zondagmiddag die zo vrolijk begon heeft nu voor beiden toch iets van haar glans verloren.  

Wie had er nu gelijk? En wat zou er gebeurd zijn als het de bal van Jan was geweest die door de chip van Carla in de hole was gerold?
Twee vragen die we voorlegden aan Harm Spaans, een van onze regelexperts.

Het antwoord van Harm: 

Dit is één van die mooie golfervaringen, zo’n toverbal. Een gelukje wat je als tactiek kan uitleggen. Een gelukje want de bal van Carla werd van buiten de green gespeeld en als die dan bij toeval (‘accidentally’ is de Engelse term) door de invloed van iets of iemand (‘een outside influence’ is de officiële Engelse golfterm) van richting verandert, telt het eindresultaat, dus waar de bal terecht komt, volgens regel 11.1b(1). De bal is dus uitgeholed!

Helaas geldt voor Jan, dat als zíjn bal door de chip van Carla in de hole gerold was, hij de bal moet terugleggen waar hij lag en bij twijfel over die plaats moet hij die plek schatten. Omdat zijn bal is bewogen door een invloed van buitenaf (‘outside influence’), waaronder per definitie ook een andere bal valt, moet de bal worden teruggeplaatst volgens regel 9.6.

Voor niemand volgt hieruit een strafslag. 

Clubnieuws Overzicht