In memoriam Erelid Victor Truijen, een zeer wijze en vriendelijke Groen-Geler

Wij ontvingen het droevige bericht dat ons erelid Victor Truijen op 7 september 2023 op 96-jarige leeftijd is overleden.

Victor heeft aan de wieg gestaan van de huidige gezonde Haagsche Countryclub Groen-Geel. 
Victor was een Country lid in hart en nieren.
Hij heeft met name in zijn bestuursperiode als secretaris in het Country bestuur (1989-1995), als  adviseur van het Country bestuur (1995-2005), als lid van zowel het bestuur van de Stichting Roggewoningbelangen (1990-2002) als het bestuur van de Stichting Accommodatie en Terreinen (1990-2002) er alles aan gedaan om te zorgen dat Hockey, Cricket en Golf onder de Country vlag konden floreren en groeien. 

Hij was een van de initiatiefnemers van het op de Roggewoning in eigen beheer brengen van het onderhoud van de accommodatie en de terreinen, van het met eigen financiële middelen tot stand komen van het tweede kunstgrasveld de “Gele Weide”, maar ook van de uitbreiding van de horeca faciliteiten in ons clubhuis en van de niet onbelangrijke vastlegging van de onderlinge historische grenzen op de Roggewoning van de drie verenigingen.

Victor zorgde middels vele open en constructieve besprekingen voor goede betrekkingen met onze buren GW-VAC en HGC,  maar ook met de gemeenten Den Haag en Wassenaar.

Daarnaast heeft Victor een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van diepte infiltratie door Dunea op de Roggewoning.

En als destijds de leden het voorstel tot uitbreiding van de Golf naar de andere kant van de Landscheidingsweg (nu bespeeld door Golf Groendael) in de Bijhorst niet hadden afgewezen, had niet Groendael maar Groen-Geel ook daar kunnen golfen. Victor maakte deel uit van de commissie die van alle kanten (financieel, organisatorisch en onderhoudstechnisch) de voorgestelde uitbreiding had bestudeerd, besproken met de partners zoals de grondeigenaar, architect, leveranciers, de gemeenten, en op andere gebieden gedetailleerd voorbereid.
De Groen-Geel archieven bevatten ordners met de handgeschreven notulen van Victor van de vele vele besprekingen en vergaderingen waarin bovenstaande door Victor in al zijn nuances is beschreven.

Kortom, niet alleen het Groen-Geel van het verleden maar juist ook dat van vandaag heeft heel veel aan Victor te danken.

Degenen die hem gekend hebben zullen deze zeer wijze en zeer vriendelijke man missen! Wij boffen dat we Victor zo lang gekend hebben en zullen hem altijd dankbaar zijn voor wat hij voor Groen-Geel heeft gedaan.

Golfnieuws Overzicht