Verslag Algemene Leden Vergadering 11-12-2023

Op 11 december jl. hield Groen-Geel haar jaarlijkse Najaars ALV. Hieronder een korte samenvatting voor degenen die er niet bij konden zijn:

Waarschijnlijk het leukste moment van de avond kwam bijna aan het einde van de vergadering. Voor haar onverwacht - maar geheel verdiend - werd Connie Blok door alle leden gehuldigd als het nieuwste Lid van Verdienste van Groen-Geel. Tegelijkertijd werd Janneke Blok benoemd als Lid in het Gilde van de Groen-Gele Ooievaar.
Beiden werden namens een collectief van maar liefst vijf mannen toegesproken door Peter Duijvestein. Die vijf wisten maar al te goed dat de dames het ingewikkeld vinden om lovende woorden aan te horen, en juist daarom spraken zij namens de hele club een luid en duidelijk BEDANKT uit.  Niet vaak was applaus zó gemeend.

 
Connie en Janneke, met tussen hen in Joris Gestels die afscheid nam als bestuurslid en tevens werd gehuldigd.

In het ‘rondje langs de velden’ sprak onze voorzitter Eelco ter Horst onder andere over de verbeteringen aan de baan, de fantastische golfweek, de gewijzigde indeling van de wedstrijdteams en de activiteiten om nieuwe leden te werven. Al met al een mooi jaar om op terug te kijken. En dit ondanks het feit dat we de laatste weken niet veel hebben kunnen spelen, met ‘dank’ aan de regen. 

Daarna kwamen de financiën aan bod. Penningmeester Peter van Os lichtte toe dat Groen-Geel ook in het afgelopen verenigingsjaar een financieel gezonde vereniging is gebleven. Vervolgens legde hij uit hoe het bestuur van plan is de spaarpot in de komende jaren aan te wenden voor de toekomst van de club. Daar zijn ambitieuze plannen voor. De kascommissie had al eerder de boeken van de club goedgekeurd, en nu stemden ook de leden in met het financiële beleid van het bestuur. 

Een van de toekomstplannen is de nieuwbouw op het middenterrein. Daarover deed bestuurslid Paul Bos uitvoerig verslag. De oude gebouwen, zoals de kleedkamers, de lockers, de ruimte waar alle machines staan, het kantoor van de greenkeepers, ze zijn allemaal (ruim) ‘over tijd’. Een werkgroep met daarin de golfers Hanny Spierenburg, John Vriens, en Bert Zijlstra (plus vertegenwoordigers van hockey en cricket) heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt. Daar is nu een voorstel voor een prachtig nieuw gebouw uit gerold. Maar … er zijn ook nog wel wat probleempjes te overwinnen, zo duidde Paul. Zoals de sterk gestegen kosten, de vergunning die de gemeente Wassenaar niet licht afgeeft en verschillende milieu-gerelateerde onderwerpen. Uit de reacties en de vele vragen bleek dat de leden dit initiatief zeer ondersteunen en eigenlijk niet kunnen wachten. 

Tenslotte gaf Rebecca Hoekman in een presentatie de hoofdlijnen weer van de gedragsregels en van een tuchtprocedure die Groen-Geel binnenkort zal invoeren. Ook daarin gaat de club met de tijd mee. Rebecca deed tevens een oproep voor kandidaten voor de tuchtcommissie en een vertrouwenspersoon namens de golf-afdeling. Ben je geïnteresseerd, meld je dan bij het golfbestuur! 

Door alle presentaties werd het een lange vergadering. Pas om kwart voor tien sloot Eelco (op verzoek van countryvoorzitter Maarten) de vergadering af met de felicitaties aan Jochem Doting die een dag later jarig zou zijn.

Het volledige verslag van de vergadering vind je binnenkort hier (wel eerst inloggen).

Peter van Os

Clubnieuws Overzicht