Nieuws over het Middenterrein

Een tipje van de sluier…
Tijdens de ALV van de Country Club op 11 december 2023 heeft de Commissie Ontwikkeling Middenterrein (COM) de bouwplannen van de nieuwe kleedkamers en opslagruimtes gepresenteerd en toegelicht. Centraal staat het begrip VERBINDING: contact tussen het terras en de sporten.

Van toen naar nu
De huidige opstallen, kleedkamers en opslagruimtes, zijn uit 1978: oud en versleten. De enige optie is slopen en nieuwbouw plegen.
·       In 2017 is een eerste plan gemaakt door architect Ralph de Schipper. Dat plan is in de ijskast beland.
·       In december 2022 heeft het Countrybestuur de COM de opdracht gegeven plannen te ontwikkelen voor nieuwbouw.  Op het wensenlijstje staan onder andere extra kleedkamers, scheidsrechterkamer(s) en fysioruimte (hockey), meer lockers (golf) en meer opslagruimte (cricket).
·       In juni 2023 zijn de architecten Ralph de Schipper en Peter van de Putte (clubhuis van Graaf Willem II VAC) uitgenodigd voor een presentatie. In samenspraak met het Countrybestuur is  gekozen voor Peter van de Putte.
·       Op 5 december 2023 vond een gesprek plaats met een duurzaamheidsconsulent van de Groen Club.
·       Op 22 december 2023 was er een voorgesprek met de commissie Welstand van de gemeente Wassenaar. 

De route
Eerst bouwen, dan slopen scheelt een enorme logistieke operatie en geld. Sowieso gaan we van het gas af en wordt er vorstvrij en onderhoudsarm gebouwd. 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ gaat in onze situatie niet op.
Ter illustratie: de grond is van de gemeente Den Haag, die verstrekt ons ook de nodige subsidies. Voor het bestemmingsplan, lees welstand en bouwvergunning, moeten we naar de gemeente Wassenaar en hiervoor ook legeskosten betalen.
De gemeente Den Haag, afdeling sportzaken, is akkoord met de plannen zoals Groen-Geel die wil uitvoeren.
Maar de commissie Welstand van de gemeente Wassenaar, waarmee op 22 december 2023 een voorgesprek plaatsvond, zag dat duidelijk heel anders en maakte de nodige op- en aanmerkingen ten aanzien van het ontwerp. Kortom, we moeten terug naar de tekentafel om te kijken hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen.

Verschillende onderzoeken
In de voortgang van het project zitten ook onzekerheden die vertragend kunnen werken. Zo is de conclusie van de Ecologische QuickScan (een 33 pagina’s tellend onderzoek):

Uit de ecologische QuickScan blijkt dat de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten in het projectgebied niet kan worden uitgesloten. Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald of zwaarder beschermde soorten binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn, middels een soortgericht onderzoek.
De perioden waarin dit soortgerichte onderzoek dient te worden uitgevoerd staat beschreven in de Kennisdocumenten (BIJ12, 2017) en/of het vigerend vleermuisprotocol (NGB). 

Er zal dus een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden en wel in de periode mei t/m september 2024. Uitkomst van het ecologisch onderzoek is dat we in beeld krijgen welke soorten er aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn om deze op een verantwoorde manier een nieuwe habitat te geven.
Ondertussen gaat de COM vrolijk verder met het ontwerp en de indeling van de nieuwe kleedkamers en opslagruimtes.

Laatste nieuws
Clemens van Lingen heeft John Vriens opgevolgd die om gezondheidsredenen is gestopt met het advieswerk voor de COM.
John, bedankt voor alle gevraagde en ongevraagde adviezen die je met ons wilde delen. Het was leerzame tijd.
(Wordt vervolgd)

Paul Bos,
Hanny Spierenburg,
Bert Zijlstra,
Emiel ter Marsch,
Thomas van Bergeijk,
en Clemens van Lingen

wensen jullie een sportief en gezond 2024

 

Golfnieuws Overzicht