Regelrubriek afl. 9 Etiquetteregels op hole 5 en 6

De fairway van hole 5 grenst aan de fairway van hole 6, met een tegengestelde speelrichting. Soms kunnen er dan bij het spelen zaken misgaan en de vraag is hoe men dat het beste aan kan pakken. Zijn daar (golf)regels voor te geven?

Een voorbeeldsituatie: 

Els en Mies staan bij de afslag van de (korte) hole 5 Geel. Ze weten dat de flight voor hen ondertussen in de buurt van de afslagplaats van hole 6 moet zijn, maar ze zien de heren niet. Els aarzelt. “Zullen we even wachten tot ze daar hebben afgeslagen?”
“Welnee”, zegt Mies “we beginnen gewoon, ze staan er toch nog niet?” en ze voegt de daad bij het woord. Helaas slaat ze haar bal naar links, halverwege op de fairway van hole 6. Als Els ook heeft afgeslagen lopen ze door en zien ze de heren nu op de afslagplaats van 6 staan. Mies houdt links aan, haar bal ligt immers op de fairway van 6. Als ze ziet dat Jan gaat afslaan, trekt ze zich snel terug, maar van de afslagplaats van 6 klinken al uitroepen van verontwaardiging: “Hé, je mag daar niet lopen”. Dichterbij gekomen gaan de heren er nog even op door tegen de dames: “Jullie mochten helemaal niet afslaan. Wij hebben voorrang en jullie konden weten dat wij daar stonden”.
Dat laten de dames zich niet zomaar zeggen, en zeker niet op die toon: “Ja zeg, er zit ook een flight achter ons,” zegt Els “en zolang jullie niet zijn begonnen kunnen wij afslaan. Ready golf, weet je.”
De heren zijn het er faliekant mee oneens en de discussie wordt heftiger. “Er ligt zelfs een bal van jullie op onze fairway. Hoe kunnen wij ons concentreren als er ballen van jullie over onze fairway vliegen?”
“Tja, dat kan op iedere hole gebeuren”, zegt Mies “en uiteraard zou ik met verder spelen gewacht hebben tot jullie klaar waren, maar wij mogen wel degelijk verder lopen over onze fairway, terwijl jullie afslaan. Stel je voor, als we dat niet doen, krijgen we een gigantische file.”
Ze worden het niet eens en omdat er intussen al een flight bij de afslag van 5 Geel wacht en een volgende al over de fairway van hole 4 Geel nadert, lopen ze allemaal gefrustreerd verder.

Wie had gelijk?  Zijn er regels voor deze situatie?  

We vragen het aan onze regeldeskundige Harm Spaans. Zijn antwoord:

We hebben hier - behalve dat een hogere hole voorrang heeft - bij Groen-Geel verder géén lokale regels voor gemaakt en dus moeten we terugvallen op de algemene gedragsregels of etiquette, regel 1.2 uit de Golfregels. Daar gaat het over ‘prompt play’, niet treuzelen, ready golf; de veiligheid van anderen, bij dreiging “fore” roepen en anderen niet afleiden. Gezond verstand moet ons door bovenstaand mijnenveld loodsen.

Dat een hogere hole voorrang heeft, zou ik zó interpreteren dat een (af)slag van een hogere hole niet belemmerd mag worden. De fairway van een hogere hole mag men niet oplopen als dat de (af)slag van die spelers belemmert. Die willen jou natuurlijk niet met hun bal raken en dat leidt bovendien enorm af.

In het voorbeeld hebben Els en Mies gelijk dat ze ‘ready golfend’ afslaan op 5 Geel als de heren nog niet eens in beeld zijn op de afslag van 6. Zodra de heren op 6 gaan afslaan, is stilstaan op een veilige plaats geboden. Bewegende mensen leiden erg af van de concentratie. Dat geldt voor professionals maar ook, of misschien juist, voor recreatiespelers. De veilige plek zelf kan variëren. Waar men zich bij de ene speler veilig weet, is dat bij een ander Russische roulette. De afslaande speler kan als waarschuwing “fore” roepen als hij bang is om de spelers op 5 te raken.
De bal van Mies die op de fairway van 6 terecht komt, kán het spel van de heren hinderen. Volgens regel 15.3b moet de bal van Mies dan wel zo liggen dat óf de stand of slag gehinderd wordt, óf in de speellijn zodat er grote kans is dat de bal geraakt wordt, óf zo in het zicht dat het de speler afleidt bij de setup en slag. De juiste handelwijze is dan vragen of ze de bal wil markeren (plek markeren met een tee bijvoorbeeld en de bal opnemen – maar niet schoonmaken) volgens regel 14.1 

Conclusie:
1. De voorrang gaat in als de spelers op 6 gaan afslaan. Ook als hun bal op de fairway van 5 belandt, moeten de spelers van 5 hen voor laten om veilig te slaan. 
2. Als de spelers niet in zicht zijn, mag men op 5 Geel afslaan.  Maar als de spelers van 6 de ballen vervolgens niet in de buurt van de green van 6 slaan, kan men toch nog niet helemaal veilig doorlopen. Daarom levert snel afslaan niet altijd voordeel op voor vlotter spel. Zelfs als er spelers voor de green van 5 staan kan het bij spelers op de afslagplaats van 6 de vraag oproepen of ze wel veilig kunnen afslaan. 
3. Als de spelers op 5 het veilig genoeg menen zouden ze kunnen doorlopen mits ze wel even stilstaan als een speler op 6 daadwerkelijk een slag gaat maken. 

 

 

Clubnieuws Overzicht