Wie werft wint

De aanbrenger van een nieuw lid van Groen-Geel mag zich verheugen op een aardige geste van het bestuur.

Ieder lid van Groen-Geel krijgt jaarlijks de mogelijkheid om één introducé gratis op Groen-Geel te laten spelen. Sommige introducés raken dermate enthousiast dat ze lid worden, precies zoals ook de bedoeling is van de regeling 😊.
Maar na deze gratis introductie moest een volgende gewoon betaald worden. Terecht riep dit vragen op bij een aantal leden die in één jaar meerdere introducés lid hebben gemaakt!

Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf 1 januari 2024 voor ieder aangebracht nieuw lid een gratis introductiemogelijkheid te verstrekken. Belangrijk is wel dat het nieuwe lid op het inschrijfformulier vermeldt door wie hij of zij is geënthousiasmeerd om lid te worden en dat jij als aanbrenger dit meldt bij ondergetekende.

Ik hoop dat dit een extra reden is om je vrienden, familieleden, kennissen of buren eens mee te nemen naar onze prachtige club.

Met sportieve groet,

Hans Hoogenes,
Commissaris Werving en Integratie
hanshoogenes@xs4all.nl

En nu ik toch je aandacht heb: voor de introductiecursussen van maart en april zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Golfnieuws Overzicht